• Triển khai vé điện tử tại di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám

    17:18 | 13/05/2022

    Trung tâm Hoạt động văn hóa, khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám vừa phối hợp với Trung tâm Thông tin du lịch, Tổng cục Du lịch ra mắt hệ thống vé điện tử, triển khai các hoạt động chuyển đổi số trong du lịch tại di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám.