• Tập trung xử lý nước thải để trả lại màu xanh cho các dòng sông

    15:23 | 27/01/2021

    Ngày 26/1, tại buổi làm việc với Tổng cục Môi trường và các đơn vị liên quan, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Võ Tuấn Nhân đã có những nhận xét và chỉ đạo về vấn đề xử lý chất thải rắn, tìm biện pháp giải quyết ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm không khí.

  • Đẩy nhanh tiến độ dự án xử lý nước thải cho thành phố Hà Nội

    17:02 | 06/01/2021

    Với sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội và chủ đầu tư, tư vấn giám sát, đơn vị thi công… tiến độ của dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá thành phố Hà Nội đã và đang đảm bảo theo đúng yêu cầu đề ra.