Bất động sản

Các phường, xã được thành lập mới và sáp nhập vào TP Huế sẽ được giữ nguyên giá đất

Thứ năm, 22/7/2021 | 09:28 GMT+7
HĐND tỉnh Thừa Thiên – Huế vừa thống nhất việc giữ nguyên giá đất đối với các phường thành lập mới, các phường, xã được sáp nhập vào TP Huế.

Theo đó, giữ nguyên giá đất tại phường vừa được thành lập mới, sáp nhập vào TP Huế gồm các phường Gia Hội (áp dụng giá đất từ phường Phú Cát và phường Phú Hiệp); phường Thuận Lộc (bao gồm giá đất phường Phú Bình; Đông Ba (áp dụng giá đất từ phường Phú Hòa và phường Thuận Thành); phường Tây Lộc (bao gồm một phần giá đất từ phường Phú Thuận); phường Thuận Hòa (bao gồm một phần giá đất từ phường Phú Thuận); phường Hương Vinh (áp dụng giá đất xã Hương Vinh thuộc thị xã Hương Trà trước đây); phường Thủy Vân (áp dụng giá đất xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy trước đây); phường Phú Thượng (áp dụng giá đất xã Phú Thượng, huyện Phú Vang trước đây); phường Thuận An (áp dụng giá đất thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang trước đây).

Các phường, xã được thành lập mới và sáp nhập vào TP Huế sẽ được giữ nguyên giá đất

Ngoài ra, các xã Thủy Bằng (thị xã Hương Thủy trước đây); xã Hương Thọ, Hương Phong, Hải Dương (thị xã Hương Trà trước đây); các xã Phú Dương, Phú Mậu, Phú Thanh (huyện Phú Vang trước đây) và các phường: Hương Hồ, Hương An (thị xã Hương Trà) được điều chỉnh địa giới hành chính từ thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà và huyện Phú Vang vào TP Huế: giữ nguyên giá đất như đã quy định tại bảng giá đất hiện hành của tỉnh áp dụng trong thời gian 5 năm (2020 - 2024).

Quyết định trên của HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm không ảnh hưởng đến việc xác định nghĩa vụ tài chính về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của các cá nhân, tổ chức trong phạm vi địa giới hành chính được điều chỉnh trong thời gian chờ điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất.

Trước đó, để thực hiện triển khai Nghị quyết số 1264/NQ-UBTVQH14 ngày 27/4/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã chỉ đạo các ngành, địa phương rà soát, thực hiện các nội dung liên quan đến đất đai, quy hoạch xây dựng, thủ tục hành chính... nhằm đảm bảo ổn định đời sống người dân, bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn trong quá trình sắp xếp lại địa giới hành chính.

Thủy Quỳnh