Trong nước

Bắc Giang: Đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư

Thứ sáu, 16/9/2022 | 12:44 GMT+7
Mới đây, Tỉnh ủy Bắc Giang, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Bắc Giang đã có báo cáo số 459-BC/BCSĐ về kết quả thu hút đầu tư tỉnh Bắc Giang trong 6 tháng đầu năm 2022; nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện chủ yếu trong thời gian tới.

Báo cáo nêu rõ, về tình hình thu hút đầu tư tỉnh Bắc Giang 6 tháng đầu năm 2022, Bắc Giang đứng thứ 7 cả nước về kết quả thu hút đầu tư nguồn vốn FDI (sau Bình Dương, Bắc Ninh, thành phố Hồ Chí Minh, Thái Nguyên, Hải Phòng, Hà Nội).

Toàn tỉnh thu hút được 728,7 triệu USD tổng vốn đầu tư quy đổi (chưa bao gồm các dự án khu đô thị, khu nhà ở), bằng gần 96% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, cấp mới 19 dự án đầu tư trong nước với số vốn đăng ký đạt 4.844 tỷ đồng; 15 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với số vốn đăng ký đạt 258,5 triệu USD; điều chỉnh tăng vốn cho 9 dự án đầu tư trong nước và 21 dự án FDI điều chỉnh tăng vốn.

Trong triển khai thực hiện các dự án, tổng vốn đầu tư thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 52.593 tỷ đồng, chiếm gần 40% tổng vốn đăng ký của các dự án, với vốn thực hiện của các dự án đầu tư trong nước đạt khoảng 2.315 tỷ đồng và vốn thực hiện của các dự án FDI đạt khoảng 50.278 tỷ đồng.

Tính từ đầu năm đến nay, tỉnh đã có thêm 128 dự án hoàn thành đi vào hoạt động. Trong tổng số 1.851 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư còn hiệu lực, đến nay đã có 1.340 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, 203 dự án đang triển khai xây dựng, các dự án còn lại đang trong quá trình thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục thuê đất để thực hiện dự án cũng như đang trong quá trình chuẩn bị đầu tư xây dựng.

Tổng giá trị sản xuất công nghiệp của các dự án trên địa bàn ước đạt 152.000 tỷ đồng; đóng góp ngân sách nhà nước ước đạt 1.493 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu của các dự án đạt 17,5 tỷ USD; sử dụng trên 254.423 lao động, trong đó lao động địa phương chiếm khoảng 71%, thu nhập bình quân khoảng 7,5 triệu đồng/người/tháng.

Công tác thu hút vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đang được tích cực triển khai

Bên cạnh các kết quả đạt được, công tác thu hút đầu tư của tỉnh Bắc Giang thời gian qua cũng bộc lộ một số tồn tại, hạn chế, khó khăn vướng mắc. Bao gồm: số vốn đăng ký mới của các dự án FDI giảm nhiều so với cùng kỳ dù tổng số vốn đăng ký mới của các dự án đầu tư trong nước cao; việc thu hút đầu tư chỉ tập trung vào các khu công nghiệp và một số huyện, thành phố ở địa bàn trung tâm, hạn chế ở khu vực các huyện miền núi; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của nhiều dự án còn gặp nhiều khó khăn; giá thuê hạ tầng trong các khu, cụm công nghiệp khá cao; thời gian giải quyết thủ tục hành chính, nhất là lĩnh vực đầu tư, đất đai còn kéo dài; công tác phối hợp giữa các cơ quan về giải quyết, thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư còn nhiều hạn chế; công tác quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư vẫn còn nhiều bất cập.

Từ những vướng mắc, hạn chế nêu trên, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Bắc Giang đã đề ra một số nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Trước tiên là xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách: nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung trình tự giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn; nghiên cứu xây dựng quy định về suất đầu tư và lao động sử dụng đối với các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách; xây dựng cơ chế kiểm soát giá cho thuê hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn.

Hai là, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Trong đó, thực hiện phân tích, đánh giá các chỉ số thành phần của PCI năm 2021, từ đó xây dựng kế hoạch nâng hạng PCI 2022 và những năm tiếp theo; đánh giá hiệu quả xử lý công việc của các Sở, ngành, UBND cấp huyện đối với các thủ tục liên quan đến doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử.

Ba là, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hạ tầng thu hút đầu tư, với nhiệm vụ như: tập trung hoàn thành một số dự án trọng điểm; đẩy nhanh tiến độ triển khai các tuyến đường giao thông mang tính kết nối, mở rộng không gian mới để phát triển công nghiệp, dịch vụ. Bám sát các Bộ, ngành Trung ương tranh thủ các nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng và thực hiện các chính sách an sinh xã hội của tỉnh.

Đẩy nhanh tiến độ đầu tư, xây dựng hạ tầng theo Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng phê duyệt, để sớm đưa vào hoạt động, thu hút đầu tư, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2022 và thời gian tiếp theo.

Bốn là nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các giải pháp trong Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2022 đã được UBND tỉnh phê duyệt; tích cực triển khai hỗ trợ đầu tư tại chỗ thông qua tìm hiểu, chia sẻ, trao đổi và cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư qua nhiều kênh thông tin.

Năm là, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư, với giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ công tác tiếp nhận và xử lý thông tin, phản ánh của doanh nghiệp, nhà đầu tư. Chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương tiếp tục tập trung triển khai thực hiện tốt các chính sách, các gói hỗ trợ của Trung ương đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Cuối cùng, tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư gồm: nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai; tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư, tăng cường kiểm tra, rà soát các dự án đã được chấp thuận; rà soát, lập danh mục các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh đã quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Thanh Bảo