Trong nước

Ban Kinh tế Trung ương tổ chức chương trình “Ban Kinh tế Trung ương - 70 năm với sự nghiệp đổi mới và phát triển kinh tế của Đảng”

Thứ năm, 1/10/2020 | 09:17 GMT+7
Sáng ngày 30/9/2020, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, trong không khí chào mừng 70 năm Ngày Truyền thống, Ban Kinh tế Trung ương đã long trọng tổ chức chương trình “Ban Kinh tế Trung ương - 70 năm với sự nghiệp đổi mới và phát triển kinh tế của Đảng”.

Chương trình đặc biệt tổ chức nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang, những mốc son quan trọng trong chặng đường 70 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành; tri ân các hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức và người lao động qua các thời kỳ; biểu dương những thành tựu đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, khẳng định vị thế trong giai đoạn hiện nay của Ban Kinh tế Trung ương. Chương trình cũng nhằm cổ vũ, động viên, khơi dậy lòng tự hào, đề cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo và trí tuệ của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ của Ban trong giai đoạn mới. Chương trình có sự đồng hành của Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS), Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VietcomBank), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (AgriBank). 

Các đại biểu tham gia chương trình

Tham dự và chỉ đạo chương trình có các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước: đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí: Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; đồng chí Phùng Quốc Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban TW Mặt trận tổ quốc Việt Nam và đặc biệt là sự hiện diện của các đồng chí nguyên lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương cũng là lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước: đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Vũ Oanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Bí thư Trung ương Đảng; đồng chí Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư. 

Về phía Ban Kinh tế Trung ương có đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; các đồng chí Phó Trưởng Ban. Tham dự chương trình còn có một số đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; các đồng chí đại diện lãnh đạo của một số ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; các đồng chí nguyên lãnh đạo ban, các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Ban Kinh tế Trung ương qua các thời kỳ.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại chương trình

70 năm cùng đất nước đi lên, Ban Kinh tế Trung ương qua các thời kỳ đã tham mưu cho Đảng đề ra các chủ trương, đường lối phát triển kinh tế - xã hội một cách kịp thời, phù hợp với hoàn cảnh thực tế và yêu cầu của sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Các chủ trương, đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng do Ban Kinh tế Trung ương tham mưu, đề xuất đã được thể hiện đầy đủ, sâu sắc trong Cương lĩnh của Đảng, các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quyết định của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Trong đó, có những chủ trương, đường lối đã tạo ra những bước ngoặt có tính đột phá về phát triển kinh tế - xã hội, quyết định sự thành công của cách mạng Việt Nam.

PV