Quy hoạch, xây dựng

Bố trí đủ vốn công tác thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Thứ ba, 2/6/2020 | 12:15 GMT+7
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để bố trí đủ vốn cho công tác thẩm tra, thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam theo đúng quy định.

(Ảnh minh họa)

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng. Phó Thủ tướng yêu cầu, Hội đồng thẩm định Nhà nước Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam tích cực thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam theo đúng quy định pháp luật.

Ban Cán sự Đảng Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm xác định cụ thể thời gian trình Bộ Chính trị về chủ trương xây dựng đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam và tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 27-KL/TW của Bộ Chính trị về chiến lược phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10/6/2020.

Hải Đăng