Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về khoáng sản

Thứ năm, 26/10/2023 | 15:15 GMT+7
Đây là Văn bản của Cục Khoáng sản Việt Nam (số 2809, ngày 25/10/2023) vừa được Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh này triển khai thực hiện. Tỉnh Lâm Đồng yêu cầu thực hiện từ ngày 26/10 và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/11/2023.

Tại Văn bản 2809 của Cục Khoáng sản Việt Nam gửi đến các tỉnh, thành trên cả nước cho biết, thời gian qua, thực hiện các quy định của pháp luật về khoáng sản, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoáng sản.

Tuy nhiên, hoạt động khoáng sản trên địa bàn một số địa phương vẫn còn có những tồn tại, hạn chế; các tổ chức, cá nhân được cấp phép hoạt động khoáng sản chưa thực hiện tốt các quy định của pháp luật về khoáng sản. Để hoạt động khoáng sản theo các Giấy phép đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép cho các tổ chức, cá nhân đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về khoáng sản và pháp luật có liên quan.

Vật liệu xây dựng thông thường khai thác trên sông Đồng Nai thuộc địa phận tỉnh Lâm Đồng 

Vì vậy, Cục Khoáng sản Việt Nam yêu cầu các tổ chức, cá nhân được cấp phép hoạt động khoáng sản một nội dung sau: Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về khoáng sản; tuyệt đối không thăm dò, khai thác ngoài phạm vi ranh giới giấy phép được cấp.

Thực hiện lập bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt hiện trạng; báo cáo thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản khu vực được cấp giấy phép khai thác khoáng sản; quản lý sản lượng khoáng sản khai thác thực tế theo quy định; khai thác khoáng sản tuân thủ nội dung Giấy phép được cấp, thiết kế mỏ được phê duyệt theo quy định; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với nhà nước, có biện pháp đảm bảo an toàn lao động, an ninh trật tự, bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản.

Thực hiện trách nhiệm bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, sử dụng đất đai, cải tạo phục hồi môi trường, đóng cửa mỏ khoáng sản theo quy định. Tổ chức quản lý bảo vệ chặt chẽ các khu vực được phép khai thác, tuyệt đối không để xảy ra hoạt động khoáng sản trái phép trong phạm vi được giao quản lý. Chủ động rà soát, tổ chức thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm và khắc phục các tồn tại, vi phạm theo các kết luận thanh, kiểm tra. Kịp thời báo cáo về cơ quan nhà nước có thẩm quyền các khó khăn, vướng mắc, các vấn đề phát sinh (nếu có).

Minh Đạo