Thừa Thiên Huế bổ sung 7 khu vực mỏ khoáng sản vào kế hoạch đấu giá năm 2023

Chủ nhật, 24/9/2023 | 17:01 GMT+7
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế mới đây đã ban hành Quyết định số 2051/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung 7 khu vực mỏ khoáng sản vào kế hoạch đấu giá năm 2023.

Ảnh minh họa

Trong số 7 khu vực mỏ được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế bổ sung vào kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2023 có 2 khu vực mỏ nằm ở huyện Phong Điền và 5 khu vực mỏ ở thị xã Hương Thủy.

Theo đó, các mỏ khoáng sản được phê duyệt gồm: mỏ đất sét làm gạch ngói và đất làm vật liệu san lấp tại khu vực đồi Kiền Kiền, xã Phong Thu (huyện Phong Điền) có diện tích 10,0 ha. Mỏ đất làm vật liệu san lấp tại núi Động Đá, xã Phong Mỹ và xã Phong Thu (huyện Phong Điền) có diện tích 24,6 ha. Mỏ đất làm vật liệu san lấp khu vực 1 tại xã Phú Sơn (thị xã Hương Thủy) có diện tích 47,8 ha. Mỏ đất làm vật liệu san lấp khu vực 2 tại xã Phú Sơn và phường Thủy Phương (thị xã Hương Thủy) có diện tích 27,5 ha. Mỏ đất làm vật liệu san lấp tại khu vực 1, xã Thủy Phù (thị xã Hương Thủy) có diện tích 23,5 ha. Mỏ đất làm vật liệu san lấp tại khu vực 2, xã Thủy Phù (thị xã Hương Thủy) có diện tích 25,1 ha. Mỏ đất làm vật liệu san lấp tại khu vực núi Gích Dương 2, xã Thủy Phù (thị xã Hương Thủy) có diện tích 17,94 ha.

Cũng theo Quyết định này, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế giao Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2023 theo Kế hoạch đã được UBND tỉnh ban hành.

Trước đó, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 4/5/2023 về đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền UBND tỉnh năm 2023. Mục đích của kế hoạch nhằm đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh làm căn cứ pháp lý cho việc lập thủ tục cấp giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định của Luật Khoáng sản 2010, trên nguyên tắc đảm bảo tính công khai, minh bạch, bảo đảm sự công bằng, bình đẳng giữa các nhà đầu tư.

Đồng thời, quản lý, khai thác và sử dụng hợp lý, tiết kiệm, đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng, san lấp và nguyên liệu sản xuất gạch ngói trên địa bàn tỉnh; phát huy tiềm năng khoáng sản, thu hút đầu tư khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Thông qua đấu giá lựa chọn những tổ chức, cá nhân có đủ năng lực tài chính để đảm bảo thực hiện dự án hoạt động khoáng sản, triển khai công tác bảo vệ môi trường, thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước và trách nhiệm với địa phương nơi có khoáng sản được khai thác.

Hải Long