Năng lượng gió

Chủ trương đầu tư dự án trang trại phong điện HBRE Hà Tĩnh

Thứ tư, 30/9/2020 | 10:59 GMT+7
Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng đã ký Quyết định số 3260/QĐ-UBND ngày 25/9/2020 về chủ trương đầu tư dự án trang trại phong điện HBRE Hà Tĩnh tại thị xã Kỳ Anh và huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Ảnh minh họa

Cụ thể, UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận nhà đầu tư Công ty CP Phong điện HBRE Hà Tĩnh thực hiện dự án trang trại phong điện HBRE Hà Tĩnh tại Thị xã Kỳ Anh và huyện Kỳ Anh có công suất thiết kế 120MW (25 tua bin gió), tổng mức đầu tư 4.687,4 tỷ đồng. Sản lượng điện thương phẩm hàng năm ước tính 350,357 GWh/năm.

Thời hạn hoạt động của dự án 50 năm, kể từ ngày ban hành quyết định chủ trương đầu tư. Tiến độ thực hiện dự án 18 tháng sau khi ban hành quyết định chủ trương đầu tư.

Quy định cũng nêu rõ, nhà đầu tư phải thực hiện dự án theo đúng mục tiêu, nội dung, quy mô, tiến độ và các nội dung khác được quy định tại quyết định chủ trương đầu tư; tuân thủ các quy định về đầu tư, đất đai, môi trường, xây dựng và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Các sở, ngành, đơn vị, địa phương có trách nhiệm phối hợp, tạo điều kiện, hướng dẫn nhà đầu tư về hồ sơ, thủ tục, đảm bảo an ninh trật tự để triển khai dự án đảm bảo tiến độ.

Tiến Đạt