Chuyển dịch công bằng cho các khu vực khai thác than

Thứ tư, 7/6/2023 | 14:06 GMT+7
Bộ công cụ Chuyển dịch công bằng cho các khu vực khai thác than là một tài liệu tổng quát, minh họa những thách thức và cơ hội của quá trình chuyển đổi bền vững.

Hiện nay, ngân sách carbon giảm nhanh chóng, các quốc gia đang tìm kiếm giải pháp để hạn chế phát thải khí nhà kính. Trong đó, ngành công nghiệp sản xuất và sử dụng than là một trong những ngành phát thải nhiều carbon nhất. Do vậy, các khu vực khai thác than sẽ bị ảnh hưởng đặc biệt bởi quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế trung hòa với khí hậu.

Tại các khu vực thực hiện chuyển đổi, những thách thức không chỉ tồn tại trong lĩnh vực sản xuất năng lượng, bảo vệ môi trường mà còn ở các lĩnh vực kinh tế và xã hội - thường được biết đến với khái niệm "chuyển dịch công bằng". Các cấp ra quyết định ở các khu vực khai thác than rất cần có những công cụ giúp họ xác định giải pháp chuyển đổi, vừa giúp đa dạng hóa nền kinh tế vừa hỗ trợ người lao động và cộng đồng địa phương.

Ảnh minh họa

Trong bối cảnh đó, Viện Wuppertal (Đức) mong muốn hỗ trợ nâng cao năng lực cho các khu vực khai thác than trên toàn thế giới thông qua bộ công cụ Chuyển dịch công bằng cho các khu vực khai thác than – một tài liệu tổng quát, minh họa những thách thức và cơ hội của quá trình chuyển đổi bền vững.

Bộ công cụ này bao gồm kiến thức về xây dựng chiến lược, đưa ra các khuyến nghị về quản trị quá trình chuyển đổi, thúc đẩy việc làm bền vững, nêu bật các lựa chọn công nghệ và đề cập tới vấn đề phục hồi môi trường, tái sử dụng các cơ sở hạ tầng sản xuất than.

Bộ công cụ được xây dựng dựa trên các nghiên cứu của Viện Wuppertal trong khuôn khổ “Sáng kiến của Liên minh châu Âu về chuyển dịch tại các khu vực khai thác than” và các kinh nghiệm thực tế của một số khu vực khai thác than trên toàn thế giới.

Chi tiết bộ công cụ Chuyển dịch công bằng cho các khu vực khai thác than

Thanh Trúc