Chuyển mục đích sử dụng rừng để xây dựng dự án đường dây 500kV Monsoon – Thạnh Mỹ

Thứ tư, 29/11/2023 | 10:39 GMT+7
Mới đây, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 2544/QĐ-UBND về việc chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng sang mục đích khác để xây dựng dự án đường dây 500kV Monsoon – Thạnh Mỹ đi qua huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng sang mục đích khác để xây dựng dự án đường dây 500kV Monsoon – Thạnh Mỹ đi qua huyện Nam Giang với diện tích 7,6055ha. Trong đó, quy hoạch rừng phòng hộ: 5,8388ha (rừng tự nhiên); quy hoạch rừng sản xuất: 0,7092ha (rừng tự nhiên); ngoài quy hoạch 3 loại rừng: 1,0575ha (rừng tự nhiên). Địa điểm tại xã La Dêê, xã Chà Vàl; xã Tà Bhing và xã Tà Pơơ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.

Về tổ chức thực hiện, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Ban Quản lý dự án Điện 2 có trách nhiệm phối hợp với các địa phương lập thủ tục khai thác tận dụng tài nguyên rừng (nếu có) trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để theo dõi, kiểm tra trước khi triển khai thực hiện.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Nam theo dõi, cập nhật vào quy hoạch lâm nghiệp trong giai đoạn tiếp theo để đảm bảo phù hợp quy hoạch lâm nghiệp cấp quốc gia; hướng dẫn, kiểm tra việc khai thác tận dụng gỗ trong diện tích giải phóng mặt bằng để thi công dự án đường dây 500kV Monsoon - Thạnh Mỹ đi qua huyện Nam Giang theo đúng vị trí, ranh giới rừng được chuyển mục đích sử dụng.

Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam chủ trì, tham mưu UBND tỉnh xử lý các nội dung liên quan đất đai (nếu có) để thực hiện dự án theo đúng quy định.

Sở Tài chính Quảng Nam có trách nhiệm hướng dẫn UBND huyện Nam Giang lập hồ sơ thủ tục thu hồi tài sản Nhà nước (nếu có) theo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Ảnh minh họa

UBND huyện Nam Giang có trách nhiệm lập thủ tục khai thác tận dụng tài nguyên rừng (nếu có) trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để theo dõi, kiểm tra trước khi triển khai thực hiện. Căn cứ vào thực tế hiện trạng rừng và chất lượng rừng trong ranh giới dự án đường dây 500kV Monsoon - Thạnh Mỹ đi qua huyện Nam Giang để xây dựng phương án thu hồi tài sản Nhà nước đối với các cây gỗ tận dụng nằm trong ranh giới rừng tự nhiên được chuyển mục đích sử dụng (nếu có) theo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Trình tự, thủ tục khai thác tận dụng lâm sản (nếu có) thực hiện theo quy định tại Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản.

Bên cạnh đó, trong quá trình giải phóng mặt bằng để thi công dự án, UBND huyện Nam Giang có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị liên quan ở huyện kiểm tra, giám sát việc thực hiện của đơn vị thi công, không để xảy tình trạng lợi dụng việc khai quang để phá rừng và khai thác lâm sản trái phép.

Nhã Quyên