Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng công trình đường dây 220kV Nậm Sum – Nông Cống

Chủ nhật, 26/11/2023 | 16:12 GMT+7
Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) vừa ban hành Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo và ban hành quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo xây dựng công trình đường dây 220kV Nậm Sum – Nông Cống (phần trên lãnh thổ Việt Nam).

Theo quyết định, ông Trương Hữu Thành, Phó Tổng giám đốc EVNNPT được phân công làm Trưởng Ban chỉ đạo.

Thi công vị trí móng 168 đường dây 220kV Nậm Sum – Nông Cống, thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo, kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện đầu tư xây dựng công trình đảm bảo tiến độ đưa vào vận hành theo đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu và tuân thủ theo các quy định của pháp luật. Làm việc và phối hợp với các địa phương trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, chuyển mục đích sử dụng rừng nhằm đảm bảo tiến độ công trình. Kịp thời tổng hợp các vướng mắc, đề xuất những giải pháp báo cáo EVN, EVNNPT xem xét chỉ đạo, giải quyết.

Đường dây 220kV Nậm Sum – Nông Cống dài khoảng 130 km, gồm 2 mạch, từ điểm đấu nối G1 (tại biên giới Việt Nam – Lào) đến TBA 220kV Nông Cống gồm 299 vị trí móng cột và 99 khoảng néo. Tuyến đi trên địa bàn các huyện Quế Phong, Quỳ Châu thuộc tỉnh Nghệ An và các huyện Như Xuân, Như Thanh, Nông Cống thuộc tỉnh Thanh Hóa. Đến nay, dự án đang chậm tiến độ do gặp vướng mắc trong công tác chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, giải phóng mặt bằng.

Chủ tịch HĐTV EVNNPT Nguyễn Tuấn Tùng kiểm tra một vị trí cột đường dây 220kV Nậm Sum – Nông Cống, thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An vào trung tuần 11/2023

Dự án đường dây 220kV Nậm Sum – Nông Cống là dự án cấp bách, được đầu tư xây dựng nhằm mục đích nhập khẩu điện từ cụm Nhà máy thủy điện Nậm Sum (Lào) về Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải của hệ thống điện khu vực miền Bắc. Dự án nhằm cụ thể hóa cam kết giữa Đảng và Chính phủ 2 nước trong tăng cường hợp tác năng lượng.

Thu Hà