Công bố Báo cáo Triển vọng năng lượng Việt Nam 2019

Thứ ba, 5/11/2019 | 10:41 GMT+7
Tại Hà Nội, Bộ Công Thương phối hợp với Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam vừa công bố Báo cáo Triển vọng năng lượng Việt Nam 2019.

Báo cáo Triển vọng Năng lượng Việt Nam 2019 (EOR19) là sản phẩm hợp tác giữa Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (Bộ Công Thương) và Cục Năng lượng thuộc Bộ Năng lượng, Hạ tầng kỹ thuật và Khí hậu Đan Mạch.

Phát biểu tại lễ công bố, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng cho biết, từ năm 2013, Chính phủ Đan Mạch và Việt Nam ký hiệp định hợp tác dài hạn trong lĩnh vực năng lượng. Các dự án, chương trình hợp tác với Đan Mạch trong thời gian qua đã đóng góp tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu của Việt Nam về đảm bảo an ninh năng lượng, phát triển ngành năng lượng theo hướng bền vững.

Năm 2017, với sự hỗ trợ kỹ thuật của Cục Năng lượng - Bộ Năng lượng, Hạ tầng kỹ thuật và Khí hậu Đan Mạch và chỉ đạo của Bộ Công Thương, các chuyên gia trong nước và quốc tế đã xây dựng và công bố Báo cáo Triển vọng năng lượng Việt Nam 2017. Đây là Báo cáo Triển vọng năng lượng đầu tiên được xây dựng và công bố tại Việt Nam. Báo cáo này đã cho thấy hệ thống điện của Việt Nam có thể vận hành với tỷ trọng của các nguồn năng lượng tái tạo ở mức cao, đồng thời đề xuất các kịch bản tham khảo khác nhau cho phát triển ngành năng lượng của Việt Nam cũng như xác định những cơ hội phát triển ngành điện.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng

Nối tiếp hoạt động này, trong Chương trình Hợp tác Đối tác Năng lượng Việt Nam – Đan Mạch giai đoạn 2017 - 2020, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Bộ Công Thương Việt Nam phối hợp với Cục Năng lượng Đan Mạch triển khai xây dựng Báo cáo Triển vọng năng lượng 2019.

Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng đánh giá, báo cáo trình bày những kết quả nghiên cứu về các kịch bản phát triển điện, năng lượng cùng khuyến nghị chính sách đối với các vấn đề trọng tâm liên quan đến sự phát triển của hệ thống điện, hệ thống năng lượng Việt Nam trong dài hạn, cung cấp một số thông tin đầu vào phục vụ cho việc xây dựng Quy hoạch Phát triển Điện VIII cũng như Quy hoạch phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam.

Báo cáo được xây dựng với nguồn số liệu chất lượng tốt, sử dụng các mô hình cấp cao để tính toán các kịch bản phát triển điện nói riêng và năng lượng nói chung, cung cấp các thông tin hữu ích về phát triển hệ thống điện, năng lượng trong ngắn hạn và dài hạn, phù hợp với định hướng của Chính phủ Việt Nam về phát triển năng lượng bền vững gắn liền với mục tiêu bảo vệ môi trường, an ninh năng lượng.

Theo đó, Báo cáo EOR19 đã đưa ra 5 kịch bản để xem xét các xu hướng phát triển khác nhau với chi phí thấp nhất cho hệ thống năng lượng Việt Nam. Các kịch bản này không phải là những lộ trình phát triển được khuyến nghị mà có tính chỉ dẫn, trong đó đưa ra đánh giá về các chủ đề phù hợp cho bối cảnh của Việt Nam.

Đồng thời, định hướng cho các nhà hoạch định chính sách và thúc đẩy thảo luận về quá trình chuyển đổi xanh, cung cấp thông tin đầu vào cụ thể cho việc lập Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia VIII cũng như Quy hoạch phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam.

PV