Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động của TKV

Thứ bảy, 29/5/2021 | 13:12 GMT+7
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên yêu cầu Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ trong các lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn; đầu tư phát triển khai thác và chế biến sâu nhằm tăng giá trị các loại khoáng sản...

Tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cùng đoàn công tác của Bộ Công Thương vừa làm việc với TKV về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Tại buổi làm việc, Tổng giám đốc TKV Đặng Thanh Hải đã báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh của TKV 4 tháng đầu năm 2021 và dự kiến cả năm, kế hoạch 5 năm 2021 - 2025; các khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị.

Theo đó, trong 4 tháng đầu năm 2021, toàn Tập đoàn sản xuất được 13,62 triệu tấn than nguyên khai, đạt 35% kế hoạch năm. Than tiêu thụ đạt 13,89 triệu tấn. Doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 38.610 tỷ đồng. Sản xuất Alumin quy đổi 468.490 tấn đạt 36% kế hoạch năm. Sản xuất điện: 3,34 tỷ kWh, đạt 33% kế hoạch năm... Trong đó, sản lượng than cho hộ điện 4 tháng là 11,358 triệu tấn, giảm 2,64 triệu tấn so với cùng kỳ do huy động nhiệt điện than giảm. Dự kiến thực hiện cung cấp than của TKV cả năm 2021 cho các nhà máy nhiệt điện đạt khoảng 33,6 triệu tấn.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cùng đoàn công tác của Bộ Công Thương làm việc với TKV

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến khó lường và dự báo nhu cầu than cấp cho điện năm 2021 ở mức thấp, TKV đã chủ động xây dựng các phương án thực hiện một số chỉ tiêu sản lượng chính năm 2021 phù hợp với thực tế.

Về kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm giai đoạn 2021 - 2025, mục tiêu tổng quát của TKV là: phát huy truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm”, tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động để Tập đoàn TKV trở thành Tập đoàn kinh tế nhà nước mạnh, có trình độ công nghệ, kỹ thuật sản xuất hiện đại, từng bước đáp ứng các chuẩn mực quốc tế về quản trị doanh nghiệp; nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, hiệu quả hoạt động và sức cạnh tranh của doanh nghiệp; phát triển bền vững, hài hòa với môi trường và người lao động; góp phần quan trọng đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Phấn đấu tổng doanh thu đạt trên 700 nghìn tỷ đồng (tăng trên 15% so với thực hiện giai đoạn 2016 - 2020); lợi nhuận phấn đấu đạt 18,0 nghìn tỷ đồng, bình quân 3,6 nghìn tỷ đồng/năm; tổng giá trị đầu tư 70,5 nghìn tỷ đồng, bình quân 14,1 nghìn tỷ đồng/năm; sản lượng than tiêu thụ 227 triệu tấn; sản lượng Alumin 6,5 triệu tấn, đồng tấm 145 nghìn tấn… đảm bảo đủ việc làm cho người lao động…

Tuy nhiên, hiện nay, hoạt động sản xuất kinh doanh của TKV gặp nhiều khó khăn liên quan đến tiêu thụ than cho sản xuất điện, đề nghị Bộ Công Thương có ý kiến chỉ đạo các nhà máy nhiệt điện thực hiện tiếp nhận than sát với hợp đồng đã ký và khối lượng đã được Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 343/QĐ-BCT. Cùng với đó là những vướng mắc liên quan đến việc triển khai các dự án như: mỏ sắt Thạch Khê, Hà Tĩnh; dự án Crommit Cổ Định Thanh Hóa; dự án khai thác và chế biến đất hiếm Lai Châu… vấn đề cấp phép khai thác, sử dụng đất sau khai thác, tiền cấp quyền khai thác...

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, thời gian qua, đặc biệt là 4 tháng đầu năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, suy thoái kinh tế, dịch Covid-19... nhưng TKV đã nỗ lực cố gắng thực hiện thành công mục tiêu kép: vừa đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 vừa ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh. TKV luôn phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh được giao, cung cấp đủ, ổn định than cho sản xuất trong nước theo hợp đồng đã ký (đặc biệt là than cho sản xuất điện), góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, tiếp tục đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

TKV đã chủ động xây dựng các phương án thực hiện một số chỉ tiêu sản lượng chính năm 2021 phù hợp với thực tế

Thách thức đặt ra với TKV thời gian tới là rất lớn. Bộ trưởng Bộ Công Thương đề nghị TKV cần quan tâm đến những vấn đề trọng tâm như: xây dựng chiến lược và quy hoạch Tập đoàn trên cơ sở cập nhật, đánh giá đúng dự báo tình hình thế giới, khu vực và trong nước, đặc biệt là những thay đổi trong chính sách khai thác than khoáng sản trên thế giới; hoàn thành những đề xuất nội dung chiến lược phát triển ngành than - khoáng sản giai đoạn 2021 - 2031, tầm nhìn đến năm 2045 báo cáo Bộ Công Thương; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Bộ trong việc hoàn thành bổ sung Quy hoạch của ngành than trong tổng thể quy hoạch năng lượng quốc gia. 

Đồng thời, TKV đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ trong các lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn; đầu tư phát triển khai thác và chế biến sâu nhằm tăng giá trị các loại khoáng sản; vừa đổi mới công nghệ sản xuất, quản lý và cơ cấu lại Tập đoàn vừa mở rộng hợp tác với các đối tác nước ngoài có kinh nghiệm và năng lực; có những giải pháp chỉ đạo điều hành phù hợp với tình hình diễn biến của thị trường và dịch bệnh Covid-19, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đặt ra, đảm bảo việc làm, thu nhập, nâng cao đời sống cho người lao động…

Đối với những kiến nghị, đề xuất của TKV, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên giao nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương chủ động bám sát công việc, phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn để kịp thời xử lý giải quyết theo thẩm quyền với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Những vướng mắc khó khăn khác liên quan đến các bộ, ngành, các vụ chức năng sẽ tổng hợp để chuẩn bị cho cuộc họp giữa Bộ Công Thương và các bộ, ngành trong thời gian tới. Các kiến nghị vượt thẩm quyền, Bộ sẽ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các cấp cao hơn. Bộ Công Thương cam kết sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ TKV phù hợp với điều kiện tình hình thực tế trong quá trình hoạt động.

Anh Thư