Đóng điện dự án đường dây và trạm biến áp 110kV Chu Trinh tại tỉnh Cao Bằng

Thứ ba, 3/10/2023 | 09:57 GMT+7
Mới đây, Hội đồng nghiệm thu Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), Ban quản lý dự án lưới điện (BA1) cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức họp nghiệm thu, đóng điện thành công đưa vào vận hành an toàn dự án đường dây và TBA 110kV Chu Trinh, tỉnh Cao Bằng.

Hội đồng nghiệm thu dự án nghiệm thu công trình trước khi đóng điện đưa vào vận hành

Theo đó, dự án đường dây và TBA 110kV Chu Trinh được đầu tư xây dựng mới đường dây trên không 110kV, mạch kép, dây dẫn ACSR 185/29, có chiều dài 1,21km. Xây dựng mới TBA 110/35/22kV Chu Trinh với quy mô 2 MBA, công suất 2x25MVA, giai đoạn này lắp đặt 1 MBA 25MVA - 110/35/22kV; phía 110kV thiết kế theo sơ đồ một hệ thống thanh cái có phân đoạn với 2 ngăn lộ đường dây đến, 2 ngăn MBA và 1 ngăn liên lạc. Trước mắt lắp 1 ngăn MBA (T1), 2 ngăn đường dây, 1 ngăn liên lạc (chỉ lắp dao cách ly và biến điện áp, dự phòng vị trí lắp máy cắt và biến dòng điện), dự phòng vị trí đất để xây dựng ngăn MBA T2 và ngăn lộ trong tương lai.

Phía 35kV sử dụng sơ đồ một hệ thống thanh cái có phân đoạn, giai đoạn này lắp đặt phân đoạn một bao gồm: 1 ngăn lộ tổng, 1 ngăn đo lường, 1 ngăn phân đoạn, 3 ngăn xuất tuyến và dự phòng vị trí cho các ngăn lộ giai đoạn sau. Phía 22kV sử dụng sơ đồ một hệ thống thanh cái có phân đoạn, giai đoạn này lắp đặt phân đoạn một bao gồm: 1 ngăn lộ tổng, 1 ngăn đo lường, 1 ngăn phân đoạn, 2 ngăn xuất tuyến, 1 tủ cầu dao cầu chì cho tự dùng và dự phòng vị trí cho các ngăn lộ giai đoạn sau.

Theo ông Phan Hồng Việt, Phó Giám đốc BA1, việc hoàn thành công trình đường dây và trạm biến áp 110kV Chu Trinh sẽ cấp điện ổn định cho các phụ tải khu vực xã Chu Trinh cùng các phụ tải lân cận của thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Đồng thời, dự án góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, chất lượng điện năng, giảm bán kính cấp điện, giảm tổn thất điện năng của lưới trung áp trong khu vực và phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2016 - 2025 có xét đến 2035 đã được Bộ Công Thương phê duyệt.

Phương Anh