EVNNPT mời thu xếp vốn dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối

Thứ hai, 2/10/2023 | 11:35 GMT+7
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đang có nhu cầu thu xếp vốn cho 4 dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch tới Phố Nối theo hình thức chào cạnh tranh.

Đây là các dự án đặc biệt cấp bách, được Chính phủ chỉ đạo EVNNPT phải phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/6/2024.

Cụ thể, đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu dài 225 km có tổng mức đầu tư 10.110,915 tỷ đồng và dự kiến vay 7.075 tỷ đồng. Đường dây 500kV Quỳnh Lưu – Thanh Hóa 92 km có tổng mức đầu tư 4.116,027 tỷ đồng, dự kiến vay 2.880 tỷ đồng. Đây là 2 dự án do Ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) quản lý điều hành.

Đường dây 500kV Thanh Hóa - Nhà máy nhiệt điện Nam Định I 74 km có tổng mức đầu tư 3.086,827 tỷ đồng, dự kiến vay 2.160 tỷ đồng. Đường dây 500kV Nhà máy nhiệt điện Nam Định I – Phố Nối 124 km có tổng mức đầu tư 5.539,516 tỷ đồng, dự kiến vay 3.875 tỷ đồng. Đây là 2 dự án do Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB) quản lý điều hành.

Lãnh đạo EVNNPT làm việc với đối tác để thu xếp vốn cho dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch – Phố Nối

Theo Quy hoạch điện VIII đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023, đường dây 500kV mạch 3 ra phía bắc bao gồm 4 cung đoạn gồm Quảng Trạch - Quỳnh Lưu và Quỳnh Lưu - Thanh Hóa do CPMB quản lý dự án; cung đoạn Thanh Hóa - Nam Định I và Nam Định I - Phố Nối do NPMB quản lý dự án.

Các dự án có vai trò quan trọng trong việc kết nối lưới điện liên miền, đặc biệt là bảo đảm cung ứng điện cho miền Bắc những năm tới; đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao độ dự trữ ổn định trên giao diện Bắc - Trung, góp phần bổ sung công suất từ các nguồn điện khu vực Bắc Trung Bộ về trung tâm phụ tải khu vực miền Bắc.

Đồng thời, truyền tải công suất các nhà máy nhiệt điện và năng lượng tái tạo khu vực Bắc Trung Bộ vào hệ thống điện quốc gia. Dự án giúp tránh quá tải cho các đường dây 500kV hiện hữu, bảo đảm không sa thải phụ tải khi hệ thống điện bị sự cố hoặc hệ thống phải vận hành ngoài giới hạn kỹ thuật cho phép (tiêu chí N-1), nhất là khi công suất truyền tải cao theo giao diện Bắc - Trung ở thời điểm các nhà máy thủy điện miền Bắc phát thấp.

Đình Tú