Đóng điện thành công dự án lắp đặt MBA T2 trạm biến áp 110kV Hưng Hòa

Thứ ba, 2/4/2024 | 10:06 GMT+7
Tại tỉnh Nghệ An, Ban quản lý dự án xây dựng điện miền Bắc (BA3) vừa phối hợp cùng Công ty Điện lực Nghệ An (PC Nghệ An) và các nhà thầu tổ chức đóng điện dự án lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Hưng Hòa, Nghệ An.

Dự án lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Hưng Hòa, Nghệ An có tổng mức đầu tư trên 39 tỷ đồng, thuộc loại công trình năng lượng cấp II nhóm C. Chủ đầu tư dự án là Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao Ban quản lý dự án xây dựng điện miền Bắc trực tiếp quản lý và điều hành.

Các đơn vị đóng điện thành công dự án lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Hưng Hòa, Nghệ An

Dự án có quy mô: lắp đặt MBA T2 công suất 63MVA-110/22kV (máy biến áp mua mới), hoàn thiện sơ đồ ngăn 172, đồng bộ phía 110kV. Hoàn thiện hệ thống thu thập, giám sát và điều khiển xa… cho phép kết nối với Trung tâm điều khiển xa khu vực đảm bảo TBA đưa vào vận hành theo chế độ TBA điều khiển xa; hệ thống tủ phân phối 22kV lắp đặt trong nhà, sử dụng tủ hợp bộ (tủ tổng, tủ đo lường, tủ tự dùng, tủ liên lạc, tủ dao cắm và các tủ xuất tuyến), kết nối với thanh cái C41 hiện có.

Sau khi đóng điện đi vào vận hành, dự án lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Hưng Hòa, Nghệ An góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải, nâng cao độ ổn định và tin cậy cung cấp điện, giảm tổn thất điện năng của khu vực và các vùng lân cận; chống quá tải cho MBA T1 TBA110kV Hưng Hòa và các TBA 110kV khác trong khu vực; phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2025 có xét đến năm 2035 đã được Bộ Công Thương phê duyệt.

Phương Anh