Dự kiến TKV nộp ngân sách nhà nước 9.270 tỷ đồng trong quý I năm 2023

Thứ tư, 5/4/2023 | 14:37 GMT+7
Theo báo cáo của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV), dự kiến quý I/2023, TKV nộp ngân sách nhà nước 9.270 tỷ đồng, bằng 45,4% so với kế hoạch năm.

Theo TKV, tỷ lệ nộp ngân sách nhà nước quý I đạt cao do trong tháng 1/2023, Tập đoàn đã thực hiện nghĩa vụ nộp vào ngân sách nhà nước đối với thuế thu nhập doanh nghiệp và lợi nhuận còn lại phải nộp của năm 2022 theo quy định. Cùng đó, lợi nhuận của TKV quý I cũng dự kiến đạt 1.300 tỷ đồng.

Về sản xuất, tháng 3/2023, TKV đã khai thác 3,95 triệu tấn than, bằng 9,4 % kế hoạch năm; nhập khẩu 976 nghìn tấn và tiêu thụ 4,27 triệu tấn.

Tập đoàn cũng sản xuất 122,5 nghìn tấn alumin và tiêu thụ 136,3 nghìn tấn. Đồng thời, sản xuất 9.058 tấn tinh quặng đồng, 2.776 tấn đồng tấm và 739 triệu kWh điện… Doanh thu tháng 3 của Tập đoàn đạt 15.088 tỷ đồng; trong đó, sản xuất than dự kiến đạt 9.778 tỷ đồng.

Dự kiến, TKV đạt lợi nhuận hơn 1.300 tỷ đồng trong quý I/2023

Những kết quả trên đã nâng sản lượng than khai thác quý I của Tập đoàn lên 9,5 triệu tấn, đạt 24,4 % kế hoạch năm. Đồng thời, Tập đoàn cũng nhập khẩu 2,1 triệu tấn. 

Lượng than tiêu thụ của TKV trong quý I đạt 11,45 triệu tấn, bằng 24,6% kế hoạch. Cụ thể, cung ứng cho các hộ điện 9,84 triệu tấn; hộ đạm và alumin: 500 nghìn tấn; hộ xi măng: 305 nghìn tấn; hộ khác 805 nghìn tấn. Lượng alumin sản xuất trong quý I đạt 363,2 nghìn tấn và tiêu thụ 339 nghìn tấn, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2022; sản xuất 2,193 tỷ kWh điện. Quý I, tiền lương bình quân của TKV dự kiến đạt 16 triệu đồng/người/tháng.

Về kế hoạch quý II, Tập đoàn dự kiến sản xuất 11,25 triệu tấn than, nhập khẩu 2,8 triệu tấn. Cùng với đó, tiêu thụ 13,2 triệu tấn than; trong đó, cung ứng cho các hộ điện 10,8 triệu tấn; hộ hóa chất và alumin 608 nghìn tấn; xi măng 430 nghìn tấn; hộ khác 726 nghìn tấn và xuất khẩu 450 nghìn tấn. Tập đoàn cũng sẽ sản xuất 318 nghìn tấn alumin, 26.700 tấn tinh quặng đồng và 2,4 tỷ kWh.

Trước mắt, trong tháng 4, TKV sản xuất 3,42 triệu tấn than, nhập khẩu 935 nghìn tấn và tiêu thụ than: 4,5 triệu tấn. Bên cạnh đó, sản xuất 130 nghìn tấn alumin, 800 triệu kWh điện và bán điện cho EVN 710 triệu kWh điện…

Thanh Trúc