Quy hoạch, xây dựng

Dự kiến khởi công 67 dự án giao thông giai đoạn 2021 - 2025

Thứ năm, 11/11/2021 | 11:06 GMT+7
Thông tin từ Bộ Giao thông vận tải cho biết, trong dự kiến phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 theo tổng mức vốn được Quốc hội phân bổ tại Nghị quyết số 29/2021/NQ-QH và được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15/9/2021, Bộ Giao thông vận tải dự kiến sẽ triển khai 67 dự án khởi công mới.

Theo lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải, đến nay, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chủ trương đầu tư 3 dự án nhóm A và Bộ Giao thông vận tải đã phê duyệt chủ trương đầu tư theo thẩm quyền 35 dự án nhóm B, C. Còn lại 6 dự án quan trọng quốc gia, 7 dự án nhóm A và 16 dự án nhóm B, C chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư.

Để đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị các dự án trên, Bộ Giao thông vận tải đã có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư, trình phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới, dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Theo đó, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án khẩn trương hoàn thiện hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, C còn lại, trình Bộ thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

Ảnh minh họa

Bộ Giao thông vận tải cũng yêu cầu thủ trưởng các chủ đầu tư, ban quản lý dự án chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ trưởng về danh mục dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Các ban quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ lập, hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đối với các dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A trình cấp có thẩm quyền theo đúng tiến độ yêu cầu của lãnh đạo Bộ đối với từng dự án.

Bên cạnh đó, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các Vụ Kế hoạch và Đầu tư, Đối tác công tư (PPP) đẩy nhanh thẩm định, tham mưu trình lãnh đạo Bộ phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, C theo đúng tiến độ yêu cầu; tổ chức thẩm định nội bộ, hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi các dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A để tham mưu lãnh đạo Bộ trình các cấp có thẩm quyền.

Thu Uyên (t/h)