EVNHANOI ký lại hợp đồng mua bán điện sinh hoạt theo phương thức điện tử

Thứ bảy, 10/4/2021 | 13:04 GMT+7
Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội (EVNHANOI) đã triển khai ký lại hợp đồng mua bán điện sinh hoạt theo phương thức điện tử nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ đồng thời tăng tính bảo mật thông tin cho khách hàng.

Việc ký lại hợp đồng mua bán điện sinh hoạt theo phương thức điện tử áp dụng cho khách hàng sử dụng điện sinh hoạt (là khách hàng mua điện sử dụng cho các nhu cầu sinh hoạt gia đình hàng ngày) trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Để tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho khách hàng, nhân viên ngành điện sẽ chủ động liên hệ và hướng dẫn thực hiện các giao dịch điện tử ngay tại địa chỉ khách hàng đã đăng ký trên hợp đồng cũ.

Đến hết năm 2022, sẽ có hơn 2 triệu khách hàng sử dụng điện của EVNHANOI được ký lại hơp đồng mua bán điện sinh hoạt theo phương thức điện tử

Khách hàng chỉ cần kiểm tra lại thông tin bao gồm: họ tên, số điện thoại liên hệ, địa chỉ sử dụng điện, email… trên nội dung cần ký kết. Trường hợp thông tin trên hợp đồng đã đúng, khách hàng thực hiện ký số bằng mã OTP được gửi về điện thoại của mình. Trường hợp thông tin (số điện thoại, email) trên hợp đồng chưa đúng thì nhân viên điện lực cập nhật lại dưới sự chứng kiến của khách hàng, sau đó thực hiện ký số bằng mã OTP. Trong quá trình làm việc, nếu khách hàng có nhu cầu thay đổi: chủ thể hợp đồng, số hộ dùng chung công tơ, địa chỉ sử dụng điện… nhân viên ngành điện sẽ hướng dẫn khách hàng trình tự thực hiện đăng ký qua các kênh tiếp nhận dịch vụ như Cổng Dịch vụ công quốc gia, website EVNHANOI, app EVNHANOI.

Tính đến hết tháng 3/2021, EVNHANOI đã triển khai ký lại 390.671 hợp đồng mua bán điện sinh hoạt theo phương thức điện tử. Dự kiến đến hết năm 2022, hơn 2 triệu khách hàng sinh hoạt trên địa bàn Thành phố sẽ được ký lại hợp đồng mua bán điện sinh hoạt. Các hợp đồng mua bán điện sinh hoạt sau khi hoàn thiện sẽ được lưu trữ trên website EVNHANOI và app EVNHANOI để khách hàng có thể tra cứu dễ dàng, thuận tiện.

Đình Tú