EVNNPC xét duyệt phương án đầu tư 68 dự án lưới điện 110kV giai đoạn 2021 – 2023

Thứ ba, 8/6/2021 | 14:45 GMT+7
Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) tổ chức xét duyệt phương án đầu tư cho 68 dự án lưới điện 110kV giai đoạn 2021 – 2023.

Tại Hà Nội, EVNNPC vừa tổ chức rà soát lại phương án đầu tư (đợt 2) cho các dự án lưới điện 110kV giai đoạn 2021 - 2023 tại 20 tỉnh/thành phố miền Bắc gồm: Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Hà Giang, Hải Dương, Hải Phòng, Hòa Bình, Lạng Sơn, Lào Cai, Nam Định, Nghệ An, Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thái Bình, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Yên Bái và Tuyên Quang.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo EVNNPC, đại diện các ban đã rà soát lại phương án đầu tư của 68 dự án tại 20 tỉnh/thành phố miền Bắc với giá trị dự tính trên 6 nghìn tỷ đồng trước khi trình lên HĐTV xem xét. 

Phó Tổng giám đốc EVNNPC Lê Minh Tuấn chủ trì cuộc họp

Trong đợt xét duyệt lần này, Bắc Giang có 3 dự án, Bắc Ninh: 3 dự án, Hà Nam: 11 dự án, Hà Giang: 1 dự án, Hải Dương: 5 dự án, Hải Phòng: 3 dự án, Hòa Bình: 3 dự án, Lạng Sơn: 1 dự án, Lào Cai: 1 dự án, Nam Định: 2 dự án, Nghệ An: 2 dự án, Ninh Bình: 2 dự án, Phú Thọ: 5 dự án, Quảng Ninh: 7 dự án, Thái Bình: 4 dự án, Thái Nguyên: 6 dự án, Thanh Hóa: 3 dự án, Vĩnh Phúc: 4 dự án, Yên Bái: 1 dự án, Tuyên Quang: 1 dự án.

Trước đó, trong các ngày 16 và 18/3, các ban chức năng và đơn vị trong EVNNPC họp bàn phương án đầu tư của từng dự án để tìm ra phương án triển khai tối ưu, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp với nhu cầu phát triển phụ tải của từng địa phương. 

Theo yêu cầu của EVNNPC, các công ty điện lực căn cứ vào lưới điện hiện trạng và quy hoạch phát triển điện lực tỉnh/thành phố giai đoạn 2016 – 2025 có xét đến 2035 được Bộ Công Thương phê duyệt để tổ chức khảo sát, lập phương án đầu tư cho các dự án lưới điện 110kV trên địa bàn. Phương án đầu tư được lập phải phù hợp với các quy định hiện hành về công tác đầu tư xây dựng, đồng thời đảm bảo những nội dung cơ bản như: cơ sở pháp lý, sự cần thiết đầu tư, giải pháp kỹ thuật chính, quy mô đầu tư, tổng chi phí đầu tư và phân tích sơ bộ hiệu quả tài chính của dự án.

EVNNPC tiếp tục triển khai giao danh mục các dự án lưới điện 110kV để đảm bảo cấp điện cho các phụ tải

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Tổng giám đốc EVNNPC Lê Minh Tuấn yêu cầu, trên cơ sở tình hình vận hành lưới điện 110kV hiện tại, tốc độ tăng trưởng điện năng thương phẩm và nhu cầu đăng ký công suất cho giai đoạn 2021 - 2022 xét đến 2023 của các đơn vị, cần tiếp tục triển khai giao danh mục các dự án lưới điện 110kV để đảm bảo cấp điện cho các phụ tải, đặc biệt cần ưu tiên đầu tư một số tỉnh có tốc độ tăng trưởng phụ tải cao như: Bắc Giang, Thanh Hóa, Hải Dương, Hà Nam, Hải Phòng… Yêu cầu các ban chức năng trao đổi với các đơn vị thống nhất quy mô đầu tư của các dự án đầu tư xây dựng lưới điện 110kV giai đoạn 2022 - 2023, đặc biệt dự án xuất tuyến 110kV sau các TBA 220kV; tổng hợp, lập tờ trình báo cáo Tổng giám đốc thông qua danh mục đầu tư xây dựng để có văn bản báo cáo HĐTV xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án lưới điện 110kV giai đoạn 2021 - 2023 (đợt 2).

Đối với các dự án cần thiết nhưng chưa có quy hoạch (không được xét duyệt phương án đầu tư đợt này), yêu cầu các đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để sớm có văn bản chấp thuận điều chỉnh, bổ sung quy hoạch. Đồng thời các tỉnh/thành phố có tốc độ tăng trưởng phụ tải lớn cần tiếp tục rà soát nhu cầu phụ tải khu vực, tình hình phát triển các khu công nghiệp để báo cáo Tổng công ty sớm có phương án triển khai các bước tiếp theo.

Phương Anh