EVNSPC hoàn thành tốt các chỉ tiêu năm 2017

Thứ tư, 3/1/2018 | 10:00 GMT+7
Năm 2017, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã hoàn thành tốt tất cả các chỉ tiêu mà Tổng công ty đề ra, cũng như các nhiệm vụ mà Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giao phó.

Năm 2017, sản lượng điện thương phẩm của EVNSPC tăng 9,67% so với năm trước EVN SPC đã thực hiện tốt vai trò chủ đạo theo sát sự chỉ đạo, định hướng của Đảng và Nhà nước trong việc cung cấp đủ điện, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn quản lý. Thực hiện tốt và hoàn thành các nhiệm vụ, các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017, tăng năng suất lao động, tăng thu nhập cho CBCNV.

Về việc cung cấp điện, trong năm 2017, Tổng công ty đã thực hiện tốt công tác cấp điện phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất nông nghiệp, cũng như nhu cầu phát triển sản xuất công nghiệp. Đặc biệt, bảo đảm cấp điện cho khu vực các tỉnh trọng điểm phía nam, không tiết giảm phụ tải.

Ước sản lượng điện nhận năm 2017 là hơn 63 tỷ kWh, tăng 9,5% so với cùng kỳ 2016; sản lượng ngày cao nhất là 200,2 triệu kWh (ngày 6/9), tăng 12,3% và công suất cao nhất đạt 9.529 MW (ngày 8/9), tăng 9,55%.

Riêng điện thương phẩm trong năm 2017, ước tính là 60,28 tỷ kWh, đạt 100,04% kế hoạch điện thương phẩm EVN giao điều chỉnh và tăng 9,67% so với năm 2016, giá trị tuyệt đối tăng 5,32 tỷ kWh.

Trong năm 2017, EVNSPC đã phát triển thêm 337.092 khách hàng. Lũy kế cả năm số khách hàng toàn Tổng công ty là 7.640.215 khách hàng, trong đó có 7.009.244 khách hàng ánh sáng sinh hoạt và 630.971 khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt, tốc độ tăng trưởng 4,62%.

Về các chỉ tiêu đánh giá chất lượng phục vụ của ngành, EVNSPC cũng đã thực hiện đem lại kết quả cao. Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện của Tổng công ty ngày càng được cải thiện so với các năm trước. Hoạt động chăm sóc khách hàng tiếp tục được đổi mới, nâng cao công tác phục vụ khách hàng sử dụng điện và thời gian tới EVNSPC dự kiến sẽ kết nối với cổng thông tin điện tử tỉnh và trung tâm hành chính công trên 21 tỉnh, thành phố phía nam.

Các chỉ số tiếp cận điện năng đạt mục tiêu đề ra như: Giải quyết cấp điện và đưa vào vận  hành 7.215 công trình điện trung áp với thời gian trung bình là 4,44 ngày/công trình, thấp hơn quy định của Tập đoàn (quy định của EVN là <7 ngày làm việc); tiết kiệm điện được 1,268 triệu kWh, tương đương 2,1% sản lượng điện thương phẩm.

Đặc biệt, dịch vụ thanh toán điện tử và ứng dụng công nghệ thông tin viễn thông đối với khách hàng đã được EVNSPC đẩy mạnh triển khai có kết quả tốt. Theo đó, các dịch vụ thanh toán tiền điện qua ngân hàng, qua thiết bị di động được Tổng công ty mở rộng phát triển đa dạng. Các công ty điện lực đã cung cấp thêm đến khách hàng các dịch vụ thu qua ATM, internet banking.

Chương trình dịch vụ khách hàng được nâng cấp về nội dung, hình thức và hiệu năng, góp phần nâng cao hiệu quả giám sát và năng suất lao động. Chương trình khảo sát cấp điện cho khách hàng sau trạm biến áp công cộng đã đơn giản thủ tục cấp điện, khách hàng không cần đến điện lực vẫn đăng ký mua điện được bằng điện thoại, email.

Với mục tiêu chiến lược hiện đại hóa lưới điện, nâng cao độ tin cậy, ổn định trong cung cấp điện và tăng chất lượng dịch vụ khách hàng, tăng năng suất lao động, EVNSPC đã đề cao công tác áp dụng khoa học-công nghệ, tăng cường hiện đại hóa lưới điện như triển khai nhiều dự án ứng dụng công nghệ tiên tiến như tự động hóa, đo ghi-giám sát điện năng từ, sửa chữa điện nóng, bảo mật… cho các hoạt động quản lý điều hành và dịch vụ khách hàng.

Chính từ những nỗ lực của Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV EVNSPC, nên trong năm 2017, ước doanh thu mà Tổng công ty thực hiện được là 97.080 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2016, ước nộp ngân sách là 390 tỷ đồng.

Gắn việc phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh với trách nhiệm cộng đồng, trong năm 2017, EVN SPC đã hỗ trợ các tỉnh phía nam xây dựng 178 căn nhà tình nghĩa, tình thương với số tiền là 8 tỷ đồng. Vận động CBCNV đóng góp Quỹ tương trợ xã hội của EVN với số tiền 6,3 tỷ đồng; Quỹ ”Vì người nghèo” của địa phương và Trung ương là 4,3 tỷ đồng. Thăm hỏi và tặng quà 49 Mẹ Việt Nam Anh hùng với số tiền là 149 triệu đồng.

Theo baochinhphu.vn