Fitch Ratings công bố xếp hạng tín nhiệm quốc tế của EVNHANOI mức BB

Thứ sáu, 24/7/2020 | 10:37 GMT+7
Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings công bố mức xếp hạng tín nhiệm quốc tế của Tổng công ty Điện lực Hà Nội (EVNHANOI) là BB.

Fitch Ratings là một trong ba tổ chức xếp hạng tín nhiệm nổi tiếng nhất trên thế giới (Standard & Poor’s, Moody’s Investor Service và Fitch Ratings). Mức xếp hạng tín nhiệm quốc tế BB của EVNHANOI là mức ngang bằng với mức xếp hạng quốc gia của Việt Nam và xếp hạng của công ty mẹ - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

EVNHANOI là tổng công ty phân phối đầu tiên trong EVN thực hiện đánh giá xếp hạng tín nhiệm quốc tế. Quá trình xếp hạng tín nhiệm của EVNHANOI được đánh dấu qua các cuộc làm việc có sự tham gia của đại diện tổ chức tư vấn thuộc Ngân hàng Mizuho, tổ chức tư vấn được Ngân hàng Thế giới (WB) chỉ định với Bộ Công Thương và Cục Điều tiết Điện lực được tổ chức vào ngày 30/12/2019.

EVNHANOI được xếp hạng tín nhiệm mức BB

Đến ngày 9/6/2020, tổ chức xếp hạng Fitch, World Bank và nhóm tư vấn Mizuho đã tổ chức buổi họp chính thức với EVNHANOI có sự tham gia của đại diện lãnh đạo EVN qua hình thức họp trực tuyến. Nhóm tư vấn Mizuho đã đặt câu hỏi trực tiếp và cùng EVNHANOI phân tích nhiều vấn đề như chiến lược phát triển của EVNHANOI, những thách thức của ngành điện, tình hình phát triển thị trường điện, vai trò của EVNHANOI trong chính sách năng lượng của Chính phủ…

Ngày 23/07/2020, tổ chức xếp hạng Fitch, World Bank và nhóm tư vấn Mizuho có buổi họp trực tuyến với EVNHANOI và chính thức công bố Tổng công ty được xếp hạng tín nhiệm quốc tế mức BB.

Việc chính thức đạt được xếp hạng tín nhiệm quốc tế BB là một bước quan trọng để EVNHANOI hướng tới việc tự chủ hoàn toàn trong việc huy động vốn để tài trợ cho các dự án trong tương lai. Qua đó, EVNHANOI có thể mở rộng nguồn tài trợ bằng cách tiếp cận thị trường vốn quốc tế. Đồng thời sẽ giúp Tổng công ty tối ưu hóa cấu trúc vốn để phù hợp với bản chất của tài sản, tiếp cận thị trường vốn nợ quốc tế để phát hành trái phiếu dài hạn, đa dạng hóa các nguồn tài trợ.

Hệ số xếp hạng tín nhiệm quốc tế sẽ ảnh hưởng tốt đến hạn mức cho vay, lãi suất, hình thức bảo đảm của khoản vay, tạo cho EVNHANOI lợi thế trong công tác huy động vốn cả dưới hình thức phát hành trái phiếu và vay ngân hàng.

Đức Dũng