Hà Nội: Triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp đảm bảo cung ứng điện

Thứ hai, 6/5/2024 | 08:00 GMT+7
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản số 1309/UBND-KTN yêu cầu triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp bảo đảm cung ứng điện trong thời gian cao điểm năm 2024 và các năm tiếp theo.

Theo đó, để đảm bảo việc cung ứng điện an toàn, ổn định, liên tục phục vụ mọi hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội trong thời gian cao điểm năm 2024 và các năm tiếp theo, UBND thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội tập trung, quyết liệt triển khai các nghị quyết của Chính phủ, chỉ thị, công điện, quyết định, văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND thành phố Hà Nội và kế hoạch phát triển điện lực, cung ứng điện, vận hành hệ thống điện năm 2024 được phê duyệt. Phải xác định công tác đảm bảo cung cấp điện là nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, chất lượng, thường xuyên kiểm điểm tiến độ, đánh giá kết quả triển khai công việc được giao, chủ động tham mưu giải pháp tháo gỡ kịp thời các nội dung, vướng mắc liên quan để đảm bảo cung ứng điện cho thành phố ổn định, an toàn, tin cậy.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước theo chức năng nhiệm vụ, đẩy mạnh kiểm tra, giám sát về quản lý, vận hành hệ thống điện, ngừng giảm cung cấp điện theo đúng quy định, bảo đảm nguyên tắc minh bạch, công bằng, vì lợi ích chung, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống dân sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Bên cạnh đó, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã quan tâm thúc đẩy tiến độ xây dựng các dự án điện của Thủ đô. Chủ động hướng dẫn, hỗ trợ ngành điện việc giải quyết nhanh, dứt điểm các thủ tục đầu tư. Tận tâm, tận lực tham mưu đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng, giao đất, thỏa thuận quy hoạch kiến trúc, thi công công trình lưới điện trọng điểm, cấp bách 500kV, 220kV, 110kV theo chỉ đạo của của UBND thành phố tại văn bản số 677/UBND-KTN ngày 14/3/2024.

Triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp đảm bảo cung ứng điện tại Thủ đô

Đồng thời, nghiên cứu tham mưu thành phố lựa chọn nhà đầu tư để triển khai nhanh các dự án nguồn điện, lưới điện trên địa bàn thành phố Hà Nội đã có trong Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII) và Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII. Nghiên cứu giải pháp kêu gọi, thu hút đầu tư, cải cách thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, cương quyết cắt bỏ thủ tục hành chính rườm rà, hỗ trợ nhà đầu tư triển khai các dự án nguồn và lưới điện trên địa bàn thành phố theo Quy hoạch, Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII và các phương án phát triển lưới điện trong các quy hoạch được phê duyệt, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, quy hoạch, điện lực, đất đai, lâm nghiệp, khoáng sản, bảo vệ môi trường và những quy định của pháp luật có liên quan đến năng lượng tái tạo.

Yêu cầu thủ trưởng các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội của thành phố nghiêm túc, chủ động thực hiện giải pháp đẩy mạnh tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trong ngành, lĩnh vực, địa phương theo đúng nội dung chỉ đạo của UBND thành phố tại văn bản số 677/UBND-KTN ngày 14/3/2024. Chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về việc sử dụng điện tiết kiệm tại trụ sở làm việc.

Giao Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 38/CT-TTg ngày 15/4/2024; tiếp tục thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND thành phố tại văn bản số 677/UBND-KTN ngày 14/3/2024, chịu trách nhiệm đảm bảo cấp điện cho thành phố bằng mọi biện pháp. Đồng thời, tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình cấp điện trọng điểm trên địa bàn thành phố…

Giao Sở Công Thương kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện kế hoạch cung ứng điện của Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội. Chủ trì cùng Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan kịp thời tham mưu thành phố các giải pháp đảm bảo cung ứng điện, phục vụ tốt nhu cầu sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn thành phố; tổng hợp khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, kịp thời báo cáo UBND thành phố nội dung vượt thẩm quyền (nếu có).

Tiến Đạt