Quy hoạch, xây dựng

Hà Nội đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021

Thứ hai, 23/8/2021 | 11:27 GMT+7
UBND thành phố Hà Nội mới đây đã ban hành công văn số 2718/UBND-KH&ĐT về việc đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021 và kế hoạch năm 2020 kéo dài.

Công văn nêu rõ, đến ngày 10/8/2021, tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển toàn thành phố đạt 23,5% kế hoạch năm 2021. Đây là mức giải ngân thấp, không đạt theo yêu cầu của Chính phủ, Thành ủy, HĐND thành phố và UBND thành phố.

UBND thành phố yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp UBND thành phố đã chỉ đạo tại các văn bản: công văn số 483/UBND-KHĐT ngày 18/2/2021 về khẩn trương thực hiện kế hoạch đầu tư ngay từ đầu năm; kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 19/5/2021 về khắc phục tồn tại, hạn chế và thúc đẩy kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021; công văn số 2302/UBND-KH&ĐT ngày 20/7/2021 về tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 và năm 2020 kéo dài.

Thành phố Hà Nội đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021. (Ảnh minh họa)

Kho bạc Nhà nước Hà Nội tập trung giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2020 kéo dài sang năm 2021, trước khi giải ngân kế hoạch vốn năm 2021 đối với dự án có cả kế hoạch vốn năm 2021 và kế hoạch năm 2020 kéo dài. Xác định việc thúc đẩy thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công là một trong những giải pháp quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế trong bối cảnh nền kinh tế đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19.

UBND thành phố Hà Nội kiên định mục tiêu phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2021 và kế hoạch vốn năm 2020 kéo dài sang năm 2021. Trong đó, đặc biệt lưu ý đối với các dự án có sử dụng vốn năm 2020 kéo dài sang năm 2021 cần khẩn trương, tích cực triển khai dự án đúng tiến độ, tránh tình trạng hủy dự toán vốn năm 2020 kéo dài.

Khánh Nam