Hà Nội lên kế hoạch trồng thêm gần 2,9 triệu cây xanh

Thứ tư, 16/3/2022 | 16:58 GMT+7
Ngày 15/3, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 84/KH-UBND về trồng cây, trồng rừng giai đoạn 2021 - 2025 tại các huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tăng cường trồng cây, trồng rừng giai đoạn 2021 - 2025

Kế hoạch nhằm thực hiện Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 1/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025.

Theo đó, toàn thành phố phấn đấu trồng gần 2.900.000 cây xanh, trong đó trồng mới khoảng 565ha rừng (tương ứng 847.500 cây); trồng bổ sung làm giàu rừng 190ha (tương ứng 95.000 cây) và hơn 1.900.000 cây phân tán trên địa bàn các huyện, thị xã thuộc thành phố. Qua đó, góp phần làm tăng tỷ lệ cây xanh lên 8 - 10m2/người và nâng tỷ lệ độ che phủ rừng từ 5,67% lên 6,2% vào năm 2025.

Để hoàn thành chỉ tiêu trên, các Sở, ban, ngành của thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng và UBND các huyện, thị xã để chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thành phố giao; tổ chức tuyên truyền, vận động đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, nhân viên Sở, ngành tích cực tham gia trồng cây xanh, trồng rừng tại các khuôn viên trường học, trụ sở, khu nhà ở, các diện tích đất trống khác...

Các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể, doanh nghiệp, hiệp hội phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm trong tuyên truyền, vận động thành viên tổ chức tham gia trồng cây, trồng rừng, chăm sóc, quản lý, bảo vệ cây xanh. Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng về mục đích, ý nghĩa của việc trồng và bảo vệ rừng, cây xanh; động viên, khuyến khích, kêu gọi toàn dân tham gia trồng cây, trồng rừng, tạo nên phong trào thường xuyên, liên tục, hiệu quả trong toàn xã hội…

UBND các huyện, thị xã kêu gọi, huy động các tổ chức, doanh nghiệp tham gia, chung tay đóng góp thực hiện trồng cây xanh vì cộng đồng... chủ động chuẩn bị đủ cây giống có chất lượng với loài cây và tiêu chuẩn cây trồng phù hợp với các tiêu chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật cụ thể theo kế hoạch, dự án được duyệt…

Ngọc Huyền