Năm 2030, Đồng Tháp sẽ có 48 đô thị

Chủ nhật, 29/8/2021 | 12:30 GMT+7
UBND tỉnh Đồng Tháp vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng góp ý dự thảo điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Hiện tại, Đồng Tháp có 20 đô thị với 2 đô thị loại II (TP Sa Đéc, TP Cao Lãnh); 1 đô thị loại III (TP Hồng Ngự); 3 đô thị loại IV (thị trấn Mỹ An, thị trấn Lấp Vò, thị trấn Mỹ Thọ) và 14 đô thị loại V (6 thị trấn: Tràm Chim, Thanh Bình, Lai Vung, Cái Tàu Hạ, Sa Rài, Thường Thới Tiền; 8 trung tâm xã: Vĩnh Thạnh, Định Yên, Trường Xuân, Mỹ Hiệp, Tân Thành; An Long; Tân Khánh Trung; Mỹ An Hưng B), quy mô diện tích đất xây dựng đô thị đạt 8.418,6 ha, quy mô dân số đô thị khoảng 600.000 người, tỷ lệ đô thị hóa đạt 38%.

Theo văn bản gửi Bộ Xây dựng, UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ có 33 đô thị, trong đó có 2 đô thị loại II gồm: TP Cao Lãnh, TP Sa Đéc; 2 đô thị loại III (TP Hồng Ngự, thị trấn Lấp Vò); 3 đô thị loại IV (thị trấn Mỹ An, thị trấn Mỹ Thọ, thị trấn Cái Tàu Hạ - Nha Mân) và 26 đô thị loại V. Quy mô diện tích đất xây dựng đô thị năm 2025 sẽ vào khoảng 12.100 ha, dân số toàn đô thị khoảng 820.000 người, dân số khu vực nội thị khoảng 680.000 người. Tỷ lệ đô thị hóa khoảng 42%.

Đến năm 2030, Đồng Tháp phấn đấu toàn tỉnh có 48 đô thị, trong đó: 2 đô thị loại I (TP Cao Lãnh, TP Sa Đéc), 1 đô thị loại II (TP Hồng Ngự), 2 đô thị loại III (thị trấn Mỹ An, thị trấn Lấp Vò), 7 đô thị loại IV (thị trấn Mỹ Thọ, thị trấn Tràm Chim, thị trấn Thanh Bình, thị trấn Cái Tàu Hạ - Nha Mân, thị trấn Lai Vung, thị trấn Sa Rài; thị trấn Thường Thới Tiền) và 36 đô thị loại V. Quy mô diện tích đất xây dựng đô thị khoảng 14.800 ha, dân số toàn đô thị khoảng 1.500.000 người, dân số khu vực nội thị khoảng 980.000 người.

Đến năm 2030, Đồng Tháp phấn đấu toàn tỉnh có 48 đô thị

Về chất lượng đô thị, UBND tỉnh Đồng Tháp cho hay, đến năm 2025, diện tích sàn nhà ở đô thị bình quân của tỉnh đặt mục tiêu đạt 27,5 m2/người; tỷ lệ nhà kiên cố, bán kiên có toàn tỉnh đạt khoảng 90%. Đến năm 2030, diện tích sàn nhà ở đô thị bình quân đạt 28 m2/người; tỷ lệ nhà kiên cố, bán kiên có toàn tỉnh đạt khoảng 95%.

Theo đó, giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh dự kiến tiếp tục đầu tư xây dựng hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại II và tiếp cận tiêu chí đô thị loại I trực thuộc tỉnh đối với các đô thị TP Cao Lãnh, TP Sa Đéc; tiếp tục đầu tư xây dựng hoàn thiện tiêu chí đô thị loại III và tiếp cận tiêu chí đô thị loại II đối với TP Hồng Ngự. Cùng với đó, tỉnh cũng sẽ đầu tư xây dựng và tổ chức phân loại đô thị, hoàn thiện tiêu chí đối với các đô thị loại III, IV, V.

Giai đoạn 2026 – 2030, tỉnh tiếp tục đầu tư xây dựng và tổ chức phân loại đô thị đối với các đô thị TP Cao Lãnh, TP Sa Đéc đạt tiêu chí đô thị loại I trực thuộc tỉnh; TP Hồng Ngự đạt tiêu chí đô thị loại II; thị trấn Mỹ An (huyện Tháp Mười) đạt tiêu chí đô thị loại III…

UBND tỉnh Đồng Tháp cũng cho biết, tổng nhu cầu vốn đầu tư phát triển đô thị toàn tỉnh vào khoảng 74.719,742 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 2021 – 2025 cần 38.077,142 tỷ đồng, giai đoạn 2025 – 2030 cần 36.642,601 tỷ đồng.

Tỉnh cũng dự kiến sẽ huy động từ một số nguồn, trong đó vốn ngân sách trung ương 1.650,920 tỷ đồng (chiếm 2,21%), vốn ngân sách tỉnh 8.437,503 tỷ đồng (11,29%)...

Nhật Linh (t/h)