Hội đồng thành viên EVNNPT yêu cầu đẩy nhanh tiến độ dự án đường dây 500kV mạch 3

Thứ ba, 20/2/2024 | 09:00 GMT+7
Hội đồng thành viên Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) yêu cầu toàn Tổng công ty nỗ lực, cố gắng, đặt quyết tâm cao nhất để hoàn thành các dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối trong tháng 6/2024 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Trong đó, Hội đồng thành viên EVNNPT đề nghị Ban Tổng giám đốc, Ban Giám đốc các đơn vị (Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB), Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc Trung (CPMB) quyết liệt chỉ đạo nhà thầu xây lắp, tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế tăng cường nhân lực, thiết bị máy thi công và nghiêm túc thực hiện tổ chức thi công, giám sát đồng thời, liên tục 24/7, 3 ca 4 kíp cho những vị trí móng đã bàn giao mặt bằng, đảm bảo hoàn thành các vị trí móng cọc ngày 31/3/2024 theo yêu cầu của Thủ tướng chính phủ và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Các Phó Tổng giám đốc theo nhiệm vụ được giao phụ trách điều hành các dự án tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tiến độ, họp và chỉ đạo nhà thầu chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương (cấp xã, huyện, tỉnh) để tháo gỡ, giải quyết tất cả vướng mắc, phát sinh cho từng vị trí móng của các dự án tại công trường trong vòng 24 giờ.

Thi công dự án đường dây 500kV mạch 3 đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An

Chỉ đạo các nhà thầu xây lắp khẩn trương, nghiêm túc làm việc và lập biên bản làm việc với các cấp chính quyền địa phương có đường dây đi qua để thực hiện công tác 4 tại chỗ; tăng cường huy động lực lượng tại chỗ có đủ năng lực tham gia thực hiện công tác đào móng, thi công móng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Chỉ đạo các nhà thầu sản xuất cột thép tăng cường nhân lực, dây chuyền sản xuất, tổ chức sản xuất liên tục, tìm mọi giải pháp rút ngắn thời gian chế tạo, lắp dựng, nghiệm thu cột mẫu tại nhà máy sản xuất đảm bảo tiến độ cung cấp cột thép theo hợp đồng đồng đã ký; không để xảy ra trường hợp móng đã thi công phải chờ cột.

Trường hợp các nhà thầu chậm tiến độ, không nghiêm túc thực hiện thi công đồng thời các vị trí móng đã bàn giao; không tổ chức thi công liên tục 24/7, 3 ca 4 kíp; yêu cầu lãnh đạo các đơn vị quản lý dự án căn cứ hợp đồng đã ký để có chế tài xử lý theo quy định. Lựa chọn nhà thầu khác có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện đáp ứng tiến độ các dự án.

Chỉ đạo NPMB, CPMB khẩn trương đẩy nhanh tiến độ công tác lực chọn nhà thầu các gói thầu còn lại và chủ động điều hòa tiến độ cung cấp vật tư thiết bị có liên quan để đảm bảo tiến độ các dự án.

Đối với những vị trí móng cọc có địa hình phức tạp, không thuận lợi cho việc di chuyển và khả năng huy động thiết bị thi công móng/máy ép cọc, NPMB và CPMB khẩn trương làm việc với nhà thầu tư vấn thiết kế và các đơn vị liên quan xem xét ngay tính khả thi và đề xuất thay đổi giải pháp thiết kế, thi công đối với các vị trí móng cọc này đảm bảo tiến độ, chất lượng của các dự án.

Chỉ đạo các đơn vị tư vấn giám sát, các cán bộ giám sát của NPMB, CPMB thường xuyên cập nhật, báo cáo tiến độ thực hiện cho từng vị trí móng của dự án.

Thu Hà