Văn hóa, du lịch

Hội thơ xuân

Thứ hai, 9/11/2015 | 16:14 GMT+7
Vài hình ảnh Quán thơ xuân của CLB thơ điện Việt nam tại Văn Miếu Quốc tử Giám.

Vài hình ảnh Quán thơ xuân của CLB thơ điện Việt nam tại Văn Miếu Quốc tử Giám ( 14/2/2014 tức 15 tháng giêng xuân Giáp Ngọ),   CLB đã giới thiệu trên 200 bài thơ của hội viên các Chi nhánh các tỉnh và Hà nội,trưng bầy 8 tuyển tập thơ đã in hàng năm,38 nội san ( từ số 1 đến 38 ,xuất bản theo quý ), và một số tác phẩm của cá nhân ( hội viên ).

Sau đây là một vài hình ảnh tham gia ngày hội xuân :

Một số áp phích giới thiệu thơ :

 

 

 

Nguồn: CLB Thơ điện Việt Nam