Năng lượng mặt trời

Khẩn trương xây dựng, ban hành cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà

Thứ tư, 17/4/2024 | 10:03 GMT+7
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 165/TB-VPCP thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về xây dựng, ban hành cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà lắp đặt tại nhà dân, cơ quan công sở, khu công nghiệp.

Theo đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ chương trình, hồ sơ xây dựng Nghị định quy định về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà lắp đặt tại nhà dân, cơ quan công sở, khu công nghiệp… Trong đó cần lưu ý một số nội dung sau:

Về phạm vi, đối tượng được áp dụng của Nghị định: là mái nhà dân, cơ quan công sở, tòa nhà văn phòng, khu công nghiệp/cụm công nghiệp… dưới hình thức tự sản tự tiêu có đấu nối với điện lưới quốc gia hoặc hoạt động độc lập không đấu nối với điện lưới quốc gia, có pin lưu trữ, hoặc không có pin lưu trữ, nghiên cứu giải pháp sử dụng Zero export tủy theo từng đối tượng và công suất đặt của hệ thống điện mặt trời mái nhà nhưng phải đảm bảo nguyên tắc: phương án phát triển nguồn điện mặt trời mái nhà được tính toán để hài hòa giữa các loại hình nguồn điện đã được lãnh đạo Chính phủ chỉ đạo trong Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII; đảm bảo tuyệt đối an toàn trong vận hành đối với hệ thống điện quốc gia.

Ảnh minh họa

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp cùng các Bộ/ngành có liên quan, EVN… xây dựng bộ hồ sơ mẫu quy định cụ thể về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, yêu cầu về quản lý nhà nước trong việc khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà. Quy định rõ quy trình, thủ tục, thời gian giải quyết của từng lĩnh vực có liên quan trên tinh thần một cửa liên thông, minh bạch, công khai, cải cách và rút ngắn tối đa các hồ sơ, thủ tục, trong đó có quy định về quy trình thủ tục xây dựng, phòng cháy chữa cháy… để tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời tránh những hành vi trục lợi, tiêu cực. Nghiên cứu bổ sung cơ chế để có thể kiểm tra, giám sát, điều khiển xa với các hệ thống điện mặt trời mái nhà có công suất lớn để đảm bảo các đơn vị điều độ thuộc EVN có thể chủ động trong việc đóng cắt từ xa đối với hệ thống điện mặt trời mái nhà nhằm đảm bảo linh hoạt, an toàn trong việc vận hành hệ thống điện quốc gia.

Chủ trì, phối hợp với các Bộ liên quan nghiên cứu các chính sách hỗ trợ đối với những đối tượng đầu tư điện mặt trời mái nhà để sử dụng, trong đó có lắp đặt thiết bị lưu trữ điện năng thì cần có phương án hỗ trợ về giá, thuế, lãi suất… để khuyến khích và bảo đảm lợi ích lâu dài cho nhà đầu tư.

Nhà nước Việt Nam ưu tiên phát triển nguồn năng lượng tái tạo (điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu, điện gió ngoài khơi, điện sinh khối, điện rác) nếu đáp ứng được yêu cầu về công nghệ, an toàn hệ thống, giá cả phù hợp thì không giới hạn quy mô phát triển. Quy hoạch điện VIII là quy hoạch mở, vì vậy, trường hợp cần thiết có thể huy động bổ sung nguồn điện năng lượng tái tạo thay thế cho các nguồn điện khác để bảo đảm không thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào.

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với EVN và các cơ quan liên quan sớm triển khai việc thực hiện giá điện hai thành phần để khách hàng sử dụng điện nâng cao ý thức trong việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, góp phần cân bằng biểu đồ phụ tải của hệ thống điện, đồng thời giúp cho công tác đầu tư nguồn điện, lưới điện đạt được hiệu quả tốt hơn.

Về trình tự, thủ tục xây dựng Nghị định: giao Bộ Tư pháp trong quá trình thẩm định dự thảo Nghị định nếu phát hiện các nội dung cần báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến theo khoản 3 Điều 19 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến chỉ đạo.

Đức Dũng