Quy hoạch, xây dựng

Kiện toàn Hội đồng thẩm định Quy hoạch không gian biển quốc gia

Thứ ba, 12/9/2023 | 10:28 GMT+7
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ban hành Quyết định 1037/QĐ-TTg ngày 11/9/2023 kiện toàn Hội đồng thẩm định Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
<p style="text-align:justify">Theo đó, Hội đồng có nhiệm vụ tham mưu, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định của pháp luật về quy hoạch liên quan đến việc thẩm định Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.</p> <p style="text-align:justify">Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách lĩnh vực biển, hải đảo làm Chủ tịch Hội đồng. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh làm Phó Chủ tịch Hội đồng.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="/userfile/User/dohuong/images/2023/9/12/quy-hoach-20230912102924813.jpg" style="width:80%" /></p> <p style="text-align:center"><em>Ảnh minh họa</em></p> <p style="text-align:justify">Thành viên Hội đồng bao gồm lãnh đạo các Bộ, một số UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển và các chuyên gia về quy hoạch, biển, hải đảo. Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định.</p> <p style="text-align:justify">Hoạt động của Hội đồng thực hiện theo quy định tại Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 7/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch. Cơ quan thường trực của Hội đồng thực hiện theo quy định tại Điều 34 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 7/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch.</p> Hải Long