Lâm Đồng: Đẩy nhanh thực hiện đấu giá khoáng sản thu hồi từ nạo vét lòng hồ

Thứ hai, 11/3/2024 | 15:19 GMT+7
Ngày 11/3, UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các sở liên quan và UBND các huyện, thành phố trong tỉnh đẩy nhanh việc triển khai thực hiện hồ sơ thủ tục, tổ chức đấu giá khối lượng cát, sạn, sỏi đã được thu hồi, tận thu trong quá trình nạo vét lòng hồ thủy lợi, thủy điện.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở liên quan và UBND các huyện, thành phố thường xuyên kiểm tra, giám sát các tổ chức, cá nhân thực hiện nạo vét thu hồi khoáng sản trong phạm vi lòng hồ thủy lợi, thủy điện theo đúng phạm vi, ranh giới, nội dung theo giấy phép đã cấp; chấp hành các quy định về an toàn lao động đường thủy và chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan.

Mặt khác, yêu cầu tổ chức, cá nhân được cấp phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện, thủy lợi biết khoáng sản thu hồi sau nạo vét là tài sản nhà nước, do đó: trong quá trình hoạt động nạo vét, nếu phát hiện khoáng sản thì tập trung bảo vệ và kịp thời báo cáo cơ quan chức năng, chính quyền địa phương để hướng dẫn xử lý và tổ chức bán đấu giá theo quy định của pháp luật.

Trước đó, như Năng lượng Sạch Việt Nam đưa tin, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo không sử dụng ngân sách nhà nước để hỗ trợ chi phí thực hiện công tác nạo vét lòng hồ thủy lợi, thủy điện (Văn bản 1753/UBND-TL ngày 07/3/2024).

Nạo vét cát lòng hồ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc cũng yêu cầu UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh xây dựng lộ trình, kế hoạch triển khai thực hiện (theo mốc thời gian hoàn thành) và phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ thủ tục, tổ chức đấu giá khối lượng cát, sạn, sỏi đã được thu hồi, tận thu (tập kết tại bãi) trong quá trình nạo vét lòng hồ thủy lợi, thủy điện theo chỉ đạo của UBND tỉnh ; hoàn thành hồ sơ, thủ tục và tổ chức đấu giá khoáng sản đã thu hồi, tập kết tại bãi trước ngày 30/5/2024; kịp thời báo cáo đề xuất những nội dung có liên quan (nếu có).

Đồng thời, phân công rõ đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm quản lý, bảo vệ khoáng sản đã tập kết tại bãi; chịu trách nhiệm quản lý bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, khoáng sản tập kết tại bãi trước pháp luật và UBND tỉnh nếu để xảy ra thất thoát tài sản nhà nước, chậm trễ trong tổ chức đấu giá khối lượng cát, sạn, sỏi đã được thu hồi, tận thu trên địa bàn gây ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách và nguồn cung vật liệu xây dựng.

Hồ ĐanKia-Suối Vàng cung cấp nguồn nước vừa cho thủy điện vừa cho thủy lợi

UBND tỉnh Lâm Đồng cũng giao Sở Công Thương và Sở Nông nghiệp-Phát triển nông thôn làm việc cụ thể với các tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép hoạt động nạo vét có tận thu khoáng sản trong phạm vi bảo vệ công trình hồ chứa thuỷ điện (công trình hồ chứa thuỷ lợi) để rà soát tình trạng hoạt động (trường hợp không hoạt động thì đề nghị thu hồi Giấy phép theo quy định), hồ sơ, thủ tục pháp lý và khối lượng khoáng sản tập kết trên bờ hoặc tại bãi; đề nghị dừng hoạt động hoặc tự nguyện trả, thu hồi Giấy phép đã được cấp theo quy định; báo cáo cụ thể từng trường hợp về UBND tỉnh trước ngày 30/4/2023.

Cùng với đó, hai sở có văn bản xin ý kiến Bộ Công Thương (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) về đơn vị, đối tượng được cấp Giấy phép hoạt động trong phạm vị bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện (hồ chứa thủy lợi) có tận thu khoáng sản (cấp phép cho chủ đập, chủ hồ hay là tổ chức, cá nhân khác); đơn vị chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch duy tu sửa chữa, bảo dưỡng, nạo vét hồ thủy điện; hoàn thành trước ngày 20/3/2024.

Minh Đạo