Quy hoạch, xây dựng

Lâm Đồng không điều chỉnh quy hoạch để hợp thức hóa hồ sơ phân lô, tách thửa sai phạm

Thứ sáu, 24/3/2023 | 10:57 GMT+7
Ngày 24/3, thông tin từ Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng cho biết, UBND tỉnh này vừa có Văn bản số 1952 chỉ đạo xử lý các vướng mắc, khó khăn liên quan đến việc phân lô, tách thửa, kinh doanh bất động sản. Theo đó, Văn bản nhấn mạnh tuyệt đối không để hình thành các khu dân cư, dự án bất động sản trái phép, không phù hợp với các quy hoạch; không điều chỉnh quy hoạch để hợp thức hóa hồ sơ sai phạm...

Khẩn trương rà soát, lập, hoàn thiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030

Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu UBND các huyện, thành phố khẩn trương tổ chức rà soát, lập, hoàn thiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn theo thẩm quyền; trình thẩm định, phê duyệt theo quy định và chỉ đạo của cấp có thẩm quyền. Trong đó, riêng đối với quy hoạch sử đụng đất thời kỳ 2021 – 2030 cấp huyện phải hoàn thành việc thẩm định, trình UBND tỉnh trước ngày 31/3/2023.

Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về đất đai, xây dựng, kinh doanh bất động sản theo đúng quy định; tuyệt đối không để hình thành các khu dân cư, dự án bất động sản trái phép, không phù hợp với các quy hoạch (quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị).

Đối với các khu vực, diện tích đất hộ gia đình, cá nhân đã hiến đất, làm đường giao thông và tách thửa hình thành các khu, điểm dân cư mới (thực chất đây là các dự án kinh doanh bất động sản) trên địa bàn các huyện, thành phố, giao UBND các huyện, thành phố khẩn trương rà soát, phân loại và xử lý.

Vi phạm về phân lô, tách thửa diễn ra tại Lâm Đồng trước đây 

Theo đó, đối với khu vực, diện tích đất phù hợp các quy hoạch hiện nay (quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị) thì hướng dẫn doanh nghiệp hoặc hộ gia đình, cá nhân có đất tách thửa thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã và lập dự án đầu tư trình thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020 và Nghị định số 02/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản, trước khi thực hiện các bước tiếp theo.

Đảm bảo nghiêm minh trong quản lý Nhà nước 

Đối với khu vực, diện tích đất chỉ phù hợp với một trong các quy hoạch hiện nay (quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị) thì dừng các hoạt động chuyển mục đích sử dụng đất, san gạt mặt bằng, đầu tư xây dựng; thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục để xử lý vi phạm hành chính về đất đai, xây dựng, quy hoạch, đầu tư, kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở (nếu có)…theo quy định. Sau khi chấp hành xong việc xử lý vi phạm và đã điều chỉnh, bổ sung cho thống nhất giữa các quy hoạch thì hướng dẫn doanh nghiệp hoặc hộ gia đình, cá nhân có đất tách thửa lập, hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục đảm bảo phù hợp giữa các quy hoạch đã điều chỉnh thống nhất, thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã và lập dự án đầu tư trình thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư.

Đối với khu vực, diện tích đất không phù hợp với các quy hoạch (quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị) thì thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục để xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, quy hoạch, đầu tư, kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở... theo quy định; không điều chỉnh quy hoạch để hợp thức hóa hồ sơ sai phạm, đảm bảo sự nghiêm minh trong công tác quản lý Nhà nước trên địa bàn.

UBND tỉnh giao các sở liên quan trong tháng 3/2023 hướng dẫn UBND huyện, thành phố hướng xử lý vi phạm trong việc hiến đất, làm đường giao thông, tách thửa, kinh doanh bất động sản trái quy định trên địa bàn. Đồng thời, các Sở, UBND cấp huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp kiểm tra, rà soát các trường hợp hộ gia đình, cá nhân hiến đất, làm đường giao thông và tách thửa trên địa bàn nhằm đánh giá, xác định các trường hợp hình thành các khu, điểm dân cư mới để báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trước ngày 31/3/2023 xem xét, chỉ đạo. Mặt khác, rà soát báo cáo, đề xuất việc điều chỉnh, bổ sung chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh cho phù hợp.

 Lâm Đồng không điều chỉnh quy hoạch để hợp thức hóa hồ sơ sai phạm 

Được biết, tháng 11/2021, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 40 quy định điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh. Ông Nguyễn Phú Tuấn - Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Lâm Đồng cho biết: Việc ra đời Quyết định 40 nhằm khắc phục những vấn đề bất cập so với thực tế, cơ quan chuyên môn nhận nhiều phản ánh từ người dân và lúng túng trong thực hiện. Tuy nhiên, tại Văn bản 1952 này, UBND tỉnh tiếp tục giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh trong Quý II/2023 xem xét sửa đổi, bổ sung một số nội dung chưa rõ, còn vướng mắc quy định tại Quyết định 40.

Minh Đạo