Lập Hội đồng thẩm định về quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng

Thứ ba, 28/6/2022 | 16:07 GMT+7
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng. (Ảnh minh họa)

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 773/QĐ-TTg ngày 27/6/2022 về việc thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành làm Chủ tịch Hội đồng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị làm Phó Chủ tịch Hội đồng.

Cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định là Bộ Xây dựng. Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ tổ chức thẩm định Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

Hội đồng hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm; chấm dứt hoạt động và tự giải thể sau khi Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Kinh phí hoạt động của Hội đồng thẩm định được thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch, pháp luật về ngân sách nhà nước, pháp luật về đầu tư công.

Quyết định 773/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Tiến Đạt