Đẩy mạnh các giải pháp sản xuất than chất lượng cao

Thứ năm, 24/3/2022 | 16:02 GMT+7
Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) chỉ đạo các đơn vị khối sản xuất, sàng tuyển, chế biến than đẩy mạnh các giải pháp sản xuất than chất lượng cao trong năm 2022.

Thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2022, ngay từ đầu năm, tranh thủ điều kiện thị trường đang thuận lợi, TKV tiếp tục chỉ đạo các đơn vị khối sản xuất, sàng tuyển, chế biến than đẩy mạnh các giải pháp sản xuất than chất lượng cao trên tinh thần tập trung, quyết tâm cao. Các đơn vị đã có những giải pháp phù hợp để tăng cường sản xuất các chủng loại than cục, than cám chất lượng cao, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Trong năm 2021, nhu cầu tiêu thụ than của thị trường bắt đầu tăng, đặc biệt là than chất lượng cao. Nắm bắt kịp thời nhu cầu của thị trường và năng lực, điều kiện sản xuất của các đơn vị, TKV đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác sản xuất, chế biến, tiêu thụ than chất lượng cao nhằm nâng cao giá trị hòn than, mang lại hiệu quả sản xuất, kinh doanh. 

Cùng với thực hiện thành công “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch hiệu quả vừa đảm bảo sản xuất, đáp ứng nguồn cung cho thị trường tiêu thụ trong nước cũng như xuất khẩu, đặc biệt là các chủng loại than chất lượng cao, năm 2021, sản xuất than chất lượng cao của toàn Tập đoàn đạt 5,3 triệu tấn, vượt 1,6 triệu tấn so với kế hoạch. Kết quả này đã góp phần quan trọng hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, đảm bảo các chỉ tiêu lợi nhuận, tăng trưởng của TKV cũng như đóng góp vào chỉ tiêu tăng trưởng 10,28% của tỉnh Quảng Ninh trong năm 2021.

Sản xuất, chế biến than chất lượng cao nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh

Năm 2022, căn cứ nhu cầu của thị trường và tình hình thực tế, cùng với đẩy mạnh sản xuất, tăng sản lượng, chế biến, tiêu thụ các chủng loại than, TKV tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác sản xuất, chế biến, tiêu thụ than chất lượng cao, phân công các đơn vị có tài nguyên và điều kiện sản xuất than chất lượng cao như Than Đèo Nai, Cao Sơn, Hà Lầm, Nam Mẫu, Vàng Danh... ưu tiên giao than chất lượng tốt cho các nhà máy tuyển để chế biến, chuẩn bị đủ chân hàng than chất lượng cao đáp ứng nhu cầu tiêu thụ.

Tiếp tục tinh thần nỗ lực cao nhất để sản xuất, phục vụ thị trường tiêu thụ đang thuận lợi, TKV đã chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh sản xuất than ngay từ những ngày đầu năm 2022. Để đáp ứng nhu cầu của thị trường, TKV tiếp tục áp dụng các giải pháp hợp lý hóa trong sản xuất để nâng cao năng suất lao động; hoàn thiện các hệ thống sàng tuyển, chế biến than tại các mỏ và các nhà máy sàng tuyển để nâng cao chất lượng than. Tập đoàn cũng sẽ tiếp tục đổi mới công nghệ, tự động hóa tối đa các công đoạn của khâu sàng tuyển than để giảm lực lượng lao động và nâng cao hiệu quả làm việc của thiết bị. Bên cạnh đó, TKV cũng chủ trương sẽ tiếp tục đầu tư công nghệ pha trộn hiện đại, cơ giới hóa các khâu bốc rót, pha trộn theo hướng băng tải hóa nhằm tiến tới tự động hóa trong pha trộn than. 

Theo Ban Điều độ sản xuất than TKV, 2 tháng đầu năm 2022, sản lượng than chất lượng cao của Tập đoàn đã đạt 750.000 tấn. Tập đoàn tiếp tục chỉ đạo các Ban chuyên môn, các đơn vị tăng cường quản trị những chỉ tiêu kỹ thuật công nghệ, tổ chức bóc đất, đào lò đảm bảo hệ số kế hoạch, chuẩn bị tốt tài nguyên; bám sát diễn biến của thị trường, chủ động làm việc với khách hàng để điều hành sản xuất, tiêu thụ các chủng loại than chất lượng cao.

Anh Thư