Trong nước

Một số kết quả công tác năm 2019 của Ban kinh tế Trung ương

Thứ bảy, 18/1/2020 | 12:39 GMT+7
Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 của Ban Kinh tế Trung ương diễn ra tại Hà Nội sáng 17/1, Ban Kinh tế Trung ương đã báo cáo công tác 2019 và phương hướng nhiệm vụ 2020.

Hội nghị có sự đồng chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình, cùng tham dự có các đồng chí Ủy viên bộ Chính trị: đồng chí Phạm Minh Chính – Trưởng Ban Tổ Chức TW; đồng chí Trương Thị Mai – Trưởng Ban Dân vận TW; đồng chí Võ Văn Thưởng – Trưởng Ban Tuyên giáo TW; đồng chí Nguyễn Thiện Nhân – Bí thư Thành ủy TPHCM, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng và hơn 300 đại biểu đến từ các cơ quan Bộ ban ngành Trung ương, địa phương và sự đồng hành của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS).

Năm 2019, Ban Kinh tế Trung ương đã đăng ký và được Bộ Chính trị giao chủ trì xây dựng 8 Đề án lớn. Đến nay cả 8 Đề án đều đã được hoàn thành, trong đó: Bộ Chính trị đã thông qua 6 Đề án và ban hành 2 Nghị quyết, 3 Kết luận, 1 Nghị quyết đang trình để ban hành; 2 Đề án đang chờ lịch họp Bộ Chính trị. Đây là những đề án quan trọng làm cơ sở để Bộ Chính trị ban hành một số chủ trương, đường lối phát triển kinh tế - xã hội trên phạm vi cả quốc gia và một số vùng, địa phương trọng điểm, với diện rộng và đa dạng các vấn đề quan trọng như nông nghiệp, nông dân, nông thôn; ứng phó với biến đổi khí hậu; tận dụng cơ hội của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Các chủ trương, đường lối được Ban Kinh tế Trung ương tham mưu, trình Bộ Chính trị ban hành trong năm 2019 không chỉ góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; định hướng, tạo tiền đề cho phát triển kinh tế nhanh, bền vững mà còn góp phần tăng cường vai trò, hiệu quả lãnh đạo của Đảng về kinh tế - xã hội, đóng góp tích cực cho xây dựng văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030.

Các đề án do Ban Kinh tế Trung ương chủ trì nghiên cứu, xây dựng có phạm vi rất rộng, nội dung phức tạp về lý luận và thực tiễn, đề cập đến những vấn đề rất quan trọng về đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình hiện nay. Trong đó có một số Đề án có ý nghĩa quan trọng: Đề án “Chủ trương, chính sách chủ động tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”; Đề án "Tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 01/7/2004 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020”; Đề án “Tổng kết, đánh giá 10 năm việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2007 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050"; Đề án "Tổng kết 10 năm 2006 - 2016 việc thực hiện một số chủ trương, chính sách lớn của Đảng về phát triển kinh tế nhanh và bền vững".

PV