Quy hoạch, xây dựng

Nghệ An phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 2 dự án tại xã Hưng Hòa, TP Vinh

Thứ ba, 26/10/2021 | 09:47 GMT+7
UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành các quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 2 dự án tại xã Hưng Hòa, TP Vinh.

Cụ thể, UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành quyết định số 3909/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đô thị và nhà ở xã hội tại xã Hưng Hòa, TP Vinh.

Dự án do Công ty CP Tổng công ty hợp tác kinh tế Việt Lào làm chủ đầu tư đã được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 theo quyết định số 4626/QĐ-UBND-CNXD ngày 7/10/2010 với diện tích 156,33 ha.

Quá trình triển khai thực hiện, phạm vi ranh giới và quy mô diện tích khu đất của dự án bị thay đổi do có dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật của thành phố chạy qua. Căn cứ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 xã Hưng Hòa, TP Vinh đã được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt theo quyết định số 2799/QĐ-UBND ngày 6/8/2021 có định hướng quy hoạch mới về hệ thống giao thông, quy hoạch sử dụng đất... dẫn đến nội dung quy hoạch của dự án có sự thay đổi. Chủ đầu tư lập điều chỉnh quy hoạch để xác định lại quy mô diện tích, phạm vi ranh giới cho phù hợp với tổng thể các dự án xung quanh đã có; đồng thời xác định lại các khu chức năng, chỉ tiêu sử dụng đất cho phù hợp với định hướng quy hoạch phân khu xã Hưng Hòa được phê duyệt trình thẩm định, phê duyệt làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo. Việc lập điều chỉnh quy hoạch xây dựng của dự án đã được UBND tỉnh Nghệ An đồng ý chủ trương tại công văn số 4161/UBND-CN ngày 23/6/2021; phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch tại quyết định số 2510/QĐ-UBND ngày 21/7/2021.

Dự án khu đô thị và nhà ở xã hội tại xã Hưng Hòa là khu đô thị sinh thái kết hợp dịch vụ thương mại, cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo hướng phát triển bền vững và bảo vệ môi trường; đảm bảo môi trường sống tốt nhất cho người dân sinh sống tại khu vực.

Về cơ cấu quy hoạch và tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan của dự án, bao gồm: khu công cộng đơn vị ở (bao gồm công trình văn hóa, sân thể dục thể thao trong nhà và ngoài nhà, bể bơi, giải khát...); khu trường học (bao gồm trường liên cấp và 3 trường mầm non được phân bố đều trong khu quy hoạch đảm bảo bán kính phục vụ); khu cây xanh (gồm cây xanh công viên, mặt nước, cây xanh vườn hoa và cây xanh chống cháy lan); khu nhà ở dân cư (bao gồm nhà ở hỗn hợp cao tầng, nhà ở thấp tầng (biệt thự, nhà ở liền kề và nhà ở xã hội); khu hạ tầng kỹ thuật.

Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Nghệ An cũng ban quyết định số 3910/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 mở rộng khu đô thị tại xã Hưng Hòa, TP Vinh. Theo đó, dự án mở rộng khu đô thị và nhà ở xã hội tại xã Hưng Hòa, TP Vinh do Công ty CP Tổng công ty hợp tác kinh tế Việt Lào làm chủ đầu tư đã được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 561/QĐ-UBND-CNXD ngày 4/3/2011 với diện tích 39,38 ha.

Tại các quyết định trên, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu chủ đầu tư chịu trách nhiệm phối hợp với Sở Xây dựng, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan tổ chức cắm mốc thực địa, công bố công khai quy hoạch và các thông tin liên quan đến dự án theo quy định. Hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, đất đai, các nghĩa vụ đối với nhà nước kịp thời, theo đúng quy định. 

Đồng thời tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng quy hoạch xây dựng được phê duyệt tại quyết định này và các văn bản pháp lý về đầu tư, yêu cầu đảm bảo mục tiêu, tiến độ, chất lượng, chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật liên quan trong quá trình triển khai thực hiện dự án. 

UBND tỉnh Nghệ An giao UBND TP Vinh chủ trì theo dõi, đôn đốc, định kỳ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh tình hình, kết quả thực hiện của dự án. Các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế theo chức năng nhiệm vụ chịu trách nhiệm hướng dẫn, giám sát việc thực hiện quy hoạch, thực hiện các nghĩa vụ đối với nhà nước, đầu tư xây dựng, sử dụng đất đai, hoạt động kinh doanh đảm bảo theo đúng quy định. 

Các sở, ban ngành liên quan theo chức năng nhiệm vụ chịu trách nhiệm hướng dẫn, giám sát thực hiện các thủ tục, nghĩa vụ đối với Nhà nước và thực hiện dự án theo đúng quy định pháp luật.

Thu Uyên (T/H)