Quy hoạch, xây dựng

Quyết định đầu tư xây dựng cảng hàng không Sa Pa, Lào Cai

Thứ sáu, 22/10/2021 | 11:08 GMT+7
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1773/QĐ-TTg ngày 21/10/2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không Sa Pa, tỉnh Lào Cai theo phương thức đối tác công tư (PPP) với tổng vốn đầu tư gần 7.000 tỷ đồng.

Quy mô xây dựng cảng hàng không Sa Pa dự kiến chia làm 2 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 thực hiện từ năm 2021, xây dựng cảng hàng không Sa Pa đạt tiêu chuẩn cảng hàng không cấp 4C (theo phân cấp của tổ chức hàng không dân dụng quốc tế -ICAO) và sân bay quân sự cấp II, đạt công suất 1,5 triệu hành khách/năm.

Giai đoạn 2 thực hiện sau năm 2028, hoàn thành các hạng mục của dự án để đạt công suất 3 triệu hành khách/năm đảm bảo phù hợp với quy hoạch.

Quyết định đầu tư xây dựng cảng hàng không Sa Pa, Lào Cai

Dự án được thực hiện tại xã Cam Cọn, huyện Bảo Yên. Dự kiến thời gian thực hiện dự án là 50 năm (thời gian xây dựng dự kiến là 4 năm; thời gian vận hành, khai thác và thu hồi vốn là 46 năm); nhu cầu sử dụng đất là 371 ha.

Theo Quyết định, mục tiêu dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không Sa Pa nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải đường hàng không ngày càng tăng cao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội; đồng thời đảm bảo tính cơ động cao trong việc phòng thủ, cũng như trong công tác cứu hộ, cứu nạn; đảm bảo quốc phòng, an ninh của khu vực Tây Bắc nói chung và của tỉnh Lào Cai nói riêng; phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển giao thông vận tải.

Dự kiến loại hợp đồng dự án PPP: dự án thành phần 1 (giải phóng mặt bằng và tái định cư) thực hiện theo hình thức đầu tư công; dự án thành phần 2 (xây dựng cảng hàng không) theo hợp đồng xây dựng – kinh doanh chuyển giao (BOT). Tổng mức đầu tư của dự án gần 7.000 tỷ đồng, cụ thể gần 4.200 tỷ đồng cho giai đoạn 1 và gần 2.800 tỷ đồng cho giai đoạn 2.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Lào Cai có trách nhiệm thực hiện các nội dung liên quan theo đúng quy định. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan rà soát, cân đối, bố trí đủ vốn trong tổng mức vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 – 2025 theo quy định của pháp luật.

Các Bộ căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, hướng dẫn UBND tỉnh Lào Cai thực hiện dự án, đảm bảo an toàn, hiệu quả và tuân thủ quy định của pháp luật.

Hạ Quyên