Nhiều đơn vị đăng kiểm và đăng kiểm viên bị xử lý vi phạm

Thứ sáu, 6/9/2019 | 15:39 GMT+7
Theo tin từ Bộ Giao thông - Vận tải, từ đầu năm 2019 đến nay, các cơ quan chức năng đã thực hiện 25 đợt kiểm tra chuyên ngành các đơn vị đăng kiểm, qua đó phát hiện và xử lý kỷ luật ở mức đình chỉ có thời hạn đối với 15 đăng kiểm viên; thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới đối với Trung tâm đăng kiểm 98-03D (tỉnh Bắc Giang).

Trước đó, trong năm 2018, cơ quan chức năng đã phát hiện và xử lý kỷ luật đình chỉ đối với 72 đăng kiểm viên; đình chỉ hoạt động 6 dây chuyền kiểm định; đình chỉ hoạt động đối với 2 đơn vị đăng kiểm.

Nhằm nâng cao chất lượng kiểm định xe cơ giới, Bộ Giao thông - Vận tải đã phê duyệt Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động và phòng, chống tiêu cực trong công tác đăng kiểm.

Hệ thống camera được lắp đặt tại tất cả các Trung tâm đăng kiểm, toàn bộ hình ảnh quá trình kiểm định được giám sát từ văn phòng Cục Đăng kiểm Việt Nam. Các dữ liệu này được lưu trữ tối thiểu 30 ngày để bảo đảm công tác hậu kiểm của các cơ quan chức năng.

Cục Đăng kiểm Việt Nam bố trí bộ phận chuyên trách bí mật thực hiện kiểm tra đột xuất hoạt động kiểm định tại các trung tâm đăng kiểm...      

Theo báo Hà Nội Mới