PV Power thông qua 12 nội dung tại Đại hội cổ đông thường niên 2020

Thứ năm, 18/6/2020 | 14:12 GMT+7
Các cổ đông đã tiến hành bỏ phiếu lấy ý kiến về 12 nội dung được trình tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020. Với tỷ lệ thống nhất cao, cả 12 nội dung đều được Đại hội thông qua.

Ngày 12/6, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của PV Power đã thông qua 12 nội dụng quan trọng đối với PV Power bao gồm: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020 của HĐQT; Kế hoạch tiền lương/thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty năm 2020; Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020 của BKS; Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020; Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2019, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2020; Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 5 năm 2021 – 2025, chiến lược phát triển định hướng đến năm 2035; Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; Bổ sung sửa đổi Hợp đồng mua bán khí (GSA) của Nhà máy điện Nhơn Trạch 1 từ mỏ Sao Vàng – Đại Nguyệt; Nội dung mua khí bổ sung từ nguồn khí của Petronas (Malaysia) cho NMĐ Cà Mau 1&2; Sử dụng nguồn Lợi nhuận còn lại sau thuế chưa phân phối các năm của Tổng công ty để mua lại cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng của người lao động nghỉ việc trước thời hạn; Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và Quy chế hướng dẫn bỏ phiếu điện tử; Dự án đầu tư xây dựng công trình nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4.

PV Power tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Năm 2019 là một năm trọn vẹn PV Power hoạt động theo chuẩn mực công ty cổ phần niêm yết. Một sự thay đổi lớn về mô hình quản lý cộng với rất nhiều khó khăn, bất thường về nguồn nhiên liệu, về thời tiết… Song, với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể cán bộ, người lao động, PV Power hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh do ĐHĐCĐ giao ở tất cả các mặt sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách Nhà nước.

Cụ thể, sản lượng điện toàn Tổng công ty cả năm đạt 22,54 tỷ kWh (đạt 104% KH) vượt 4% so với kế hoạch cả năm và vượt hơn 7% so với cùng kỳ năm 2018; Doanh thu toàn Tổng công ty cả năm đạt 35.948 tỷ đồng (đạt 100% KH); Doanh thu Công ty mẹ đạt 25.371 tỷ đồng (đạt 110% KH); Lợi nhuận trước thuế toàn Tổng công ty cả năm đạt 3.165 tỷ đồng (đạt 127% KH); Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ cả năm đạt 2.197 tỷ đồng (đạt 105% KH). Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tổng công ty cả năm đạt 1.500 tỷ đồng (đạt 115% KH); Công ty mẹ nộp ngân sách Nhà nước đạt 948 tỷ đồng (bằng 124% KH).

Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, tập thể Ban Lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ công nhân viên, người lao động PV Power đã luôn nỗ lực và quyết tâm để đạt mục tiêu chung là vận hành an toàn, hiệu quả, đảm bảo công tác an toàn, phòng chống cháy nổ tại các nhà máy điện, thực hiện an toàn, chất lượng, đạt và hoàn thành trước tiến độ công tác Bảo dưỡng sửa chữa định kỳ các nhà máy điện.

Bên cạnh hoạt động SXKD hiệu quả, cổ phiếu POW vinh dự được tạp chí Forbes bình chọn vào “Danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất”. Ngày 20/1/2020, POW chính thức lọt vào top VN30, trở thành một Blue-Chip trên sàn giao dịch chứng khoán TP HCM. Cùng với đó, mã cổ phiếu POW cũng liên tục thuộc top đầu về thanh khoản trong số các doanh nghiệp kinh doanh điện năng trên sàn chứng khoán và nằm trong top 20 cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn nhất.

Năm 2020, PV Power đặt kế hoạch sản lượng điện 21,6 tỷ kWh, trong đó nhà máy điện Cà Mau 1&2 đạt sản lượng 7,04 tỷ kWh, nhà máy điện Vũng Áng 1 đạt sản lượng 6,25 tỷ kWh, Nhơn Trạch 2 đạt 4,5 tỷ kWh. Về chỉ tiêu kinh doanh, PV Power đặt kế hoạch Tổng doanh thu 35.448 tỷ đồng và Lợi nhuận trước thuế 2.395 tỷ đồng.

Kết thúc 5 tháng đầu năm, tổng sản lượng điện lũy kế của PV Power đạt 9 tỷ kWh, hoàn thành 41,9% kế hoạch năm. Doanh thu từ hoạt động sản xuất điện đạt 12.969 tỷ đồng, hoàn thành 38,4% kế hoạch.

Các cổ đông trao đổi về các vấn đề liên quan

Với quan điểm phát huy tối đa nội lực, tận dụng các nguồn lực bên ngoài và tăng cường hợp tác quốc tế để phát triển PV Power thành thương hiệu có uy tín trong nước và trong khu vực. Trong giai đoạn tới, PV Power tiếp tục khai thác, quản lý, vận hành an toàn, hiệu quả và ổn định các NMĐ hiện hữu với các loại hình truyền thống là nhiệt điện than, nhiệt điện khí, thuỷ điện, đồng thời tập trung đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư các dự án điện mới, nghiên cứu mở rộng nguồn nhiên liệu mới, các loại hình năng lượng sạch như điện mặt trời (mái nhà, lòng hồ), điện sử dụng khí LNG…

Việc này có ý nghĩa quan trọng khi các nguồn nhiên liệu như than, khí gas đang dần suy giảm. Đây là những bước đi quan trọng trong việc thực hiện Chiến lược phát triển Tổng Công ty, giúp hoạt động sản xuất kinh doanh được đa dạng.

Đến thờ điểm hiện tại, PV Power là đơn vị duy nhất tại Việt Nam & hoàn thành lập dự án để chuẩn bị đầu tư xây dựng 04 nhà máy điện khí LNG gồm: NMĐ Nhơn Trạch 3, Nhơn Trạch 4, Miền Trung 1 và Miền Trung 2.

An Nhiên