Ký kết thỏa thuận giao nhiệm vụ giữa HĐTV với người đứng đầu các đơn vị trực thuộc EVNHCMC

Thứ ba, 16/6/2020 | 14:16 GMT+7
Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) vừa tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận giao nhiệm vụ giữa HĐTV với người đứng đầu đơn vị trực thuộc.

Tại buổi lễ, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Phạm Quốc Bảo đã thực hiện ký kết thỏa thuận giao nhiệm vụ giữa HĐTV với người đứng đầu đơn vị trực thuộc. 

Theo nội dung ký kết, các đơn vị có trách nhiệm quản lý, điều hành đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2016 - 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh - tài chính - đầu tư xây dựng năm 2020; triển khai đầy đủ, đạt hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo 5 lĩnh vực: kinh doanh điện và dịch vụ khách hàng, quản lý - vận hành hệ thống điện, đầu tư xây dựng, tài chính, quản trị doanh nghiệp - nguồn nhân lực.

Ông Phạm Quốc Bảo, Chủ tịch HĐTV EVNHCMC (thứ 2 từ trái qua) đã thực hiện ký kết thỏa thuận giao nhiệm vụ giữa HĐTV với người đứng đầu đơn vị trực thuộc

Bên cạnh đó, các đơn vị tăng cường thực hiện cải cách hành chính, áp dụng đầy đủ, triển khai có hiệu quả các quy chế quản lý nội bộ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty; xây dựng, triển khai kế hoạch đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, công nghệ mới, các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 vào tất cả các lĩnh vực hoạt động của đơn vị; đẩy mạnh việc thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Cũng tại buổi lễ, Tổng công ty đã công bố quyết định bổ nhiệm ông Võ Hồng Minh Danh, quyền Giám đốc Công ty Điện lực Hóc Môn giữ chức vụ Giám đốc Công ty Điện lực Hóc Môn và ông Nguyễn Chí Tuấn, quyền Giám đốc Ban Quản lý dự án lưới điện TPHCM giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án lưới điện TPHCM.

Tùng Lâm