Nông nghiệp sạch

Phê duyệt ba đề án phát triển sản xuất nông nghiệp an toàn, bền vững

Thứ sáu, 2/2/2024 | 17:22 GMT+7
Mới đây, Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã công bố Quyết định của Bộ NN&PTNT phê duyệt ba đề án quan trọng liên quan đến phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững.

Ba đề án gồm: Phát triển sản xuất và sử dụng phân bón hữu cơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Phát triển sản xuất và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Phát triển quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM) đến năm 2030.

Trong đó, Đề án về phân bón hữu cơ được kỳ vọng sẽ là cú hích tạo điều kiện hơn nữa cho việc phát triển sản xuất, sử dụng phân bón hữu cơ, góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, bền vững, giảm chi phí trong giai đoạn tới.

Thuốc bảo vệ thực vật và phân bón đóng vai trò quan trọng trong sản xuất nông nghiệp, góp phần bảo đảm và cải thiện năng suất cây trồng. Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học và phân bón hữu cơ hiện được đánh giá là một trong những giải pháp bền vững, phát triển nông nghiệp sinh thái, hữu cơ, tuần hoàn, phát thải carbon thấp, thân thiện với môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu. 

Phát triển nông nghiệp an toàn, hữu cơ, phát thải carbon thấp, thân thiện với môi trường

Ông Huỳnh Tấn Đạt, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật nhấn mạnh, đây là ba đề án quan trọng của ngành nông nghiệp, với nhiều giải pháp về kỹ thuật, chính sách, tiến bộ khoa học, sử dụng vật tư an toàn hiệu quả cũng như các giải pháp thanh tra, kiểm tra, truyền thông nâng cao nhận thức người dân. Ngành bảo vệ thực vật sẽ tiếp tục đóng góp hơn nữa với ngành trồng trọt nói riêng và nông nghiệp nói chung, góp phần nâng cao chất lượng, uy tín và giá trị nông sản Việt Nam trong thời gian tới. 

Mặc dù là các đề án độc lập nhưng cả ba đề án trên đều huy động và phát huy những lợi thế, hiệu quả của nguồn lực và khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; nâng cao hiệu quả sản xuất, đảm bảo an toàn thực phẩm, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, đa dạng sinh học.

Theo đó, Cục Bảo vệ thực vật, Bộ NN&PTNT kêu gọi sự ủng hộ, tham gia của các bên liên quan để thực hiện ba đề án trên, nhất là khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển IPHM, phát triển thuốc bảo vệ thực vật sinh học và phân bón hữu cơ. Qua đó, góp phần xây dựng, phát triển nền nông nghiệp sạch, hữu cơ, hướng đến giá trị cao, bền vững. 

Đề án Phát triển sản xuất và sử dụng phân bón hữu cơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế nguyên liệu hữu cơ sẵn có để sản xuất phân bón hữu cơ góp phần giảm ô nhiễm môi trường, giảm phát thải khí nhà kính, cân đối dinh dưỡng vô cơ - hữu cơ. Từ đó, duy trì và nâng cao sức khỏe đất phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững nhằm tạo ra sản phẩm nông nghiệp an toàn, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, tăng hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp.

Đề án Phát triển sản xuất và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 có mục tiêu phấn đấu giúp Việt Nam trở thành quốc gia có tỷ lệ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học dẫn đầu trong khu vực theo tầm nhìn đến năm 2050. Các cơ sở sản xuất thuốc bảo vệ thực vật sinh học quy mô công nghiệp có công nghệ, trang thiết bị hiện đại, chủ động sản xuất được các thuốc bảo vệ thực vật sinh học tiên tiến đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

Đề án cũng nhằm đẩy mạnh sản xuất và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học góp phần phát triển một nền nông nghiệp xanh, nông nghiệp sinh thái, an toàn và bền vững; nâng cao tiềm lực nghiên cứu, ứng dụng, làm chủ công nghệ hiện đại trong sản xuất và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học.

Đề án IPHM đến năm 2030 lại hướng đến tăng cường sức khỏe cây trồng, nâng cao khả năng phòng chống sinh vật gây hại, chống chịu tốt với điều kiện bất thuận của thời tiết, nâng cao hiệu quả sản xuất, đảm bảo an toàn thực phẩm và góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, đa dạng sinh học.

Thanh Bảo (T/H)