Quy hoạch, xây dựng

Quảng Nam thu hồi dự án khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Tây Bà Nà

Thứ tư, 23/2/2022 | 11:12 GMT+7
UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Quyết định số 447/QĐ-UBND về việc chấm dứt hiệu lực và thu hồi Quyết định chủ trương đầu tư dự án khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp Tây Bà Nà tại xã Ba, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam quyết định chấm dứt hiệu lực và thu hồi Quyết định chủ trương đầu tư số 1489/QĐ-UBND ngày 21/5/2019 của UBND tỉnh đối với dự án khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp Tây Bà Nà tại xã Ba, huyện Đông Giang của Công ty CP Toàn cầu TMS.

Ảnh minh họa

Lý do thu hồi là vì Công ty CP Toàn cầu TMS thông báo chấm dứt hoạt động của dự án.

UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư, thu hồi bản gốc Quyết định chủ trương đầu tư số 1489/QĐ-UBND ngày 21/5/2019 của UBND tỉnh để lưu trữ theo quy định. Trường hợp công ty không nộp lại bản gốc thì thông báo bằng văn bản chấm dứt hiệu lực của Quyết định số 1489/QĐ-UBND ngày 21/5/2019 của UBND tỉnh để các cơ quan liên quan theo dõi.

Bên cạnh đó, các Sở, ngành liên quan và UBND huyện Đông Giang rà soát, thu hồi, chấm dứt hiệu lực các văn bản đã ban hành theo thẩm quyền hoặc tham mưu UBND tỉnh thu hồi, hủy các văn bản liên quan đã cấp đối với dự án khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp Tây Bà Nà tại xã Ba, huyện Đông Giang của Công ty CP Toàn cầu TMS; đồng thời, giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan theo quy định (nếu có)...

Hạ Quyên