Năng lượng mặt trời

Quảng Trị chấp thuận chủ trương khảo sát dự án sản xuất pin năng lượng mặt trời

Thứ sáu, 20/5/2022 | 10:18 GMT+7
UBND tỉnh Quảng Trị vừa đồng ý chủ trương khảo sát, nghiên cứu lập hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời NEVN Solar tại xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong thuộc khu kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị.

Mới đây, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành công văn số 2158/UBND-KT ngày 13/5/2022 gửi Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Quảng Trị và Công ty CP Đầu tư và Phát triển NEVN Solar về việc đề xuất đầu tư dự án Nhà máy sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời NEVN Solar tại khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị.

Công văn nêu: Xét đề nghị của Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Quảng Trị tại văn bản số 558/KKT-QHTN ngày 21/4/2022 về việc chấp thuận địa điểm, vị trí thực hiện dự án Nhà máy sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời NEVN Solar tại khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị đồng ý chủ trương cho Công ty CP Đầu tư và Phát triển NEVN Solar (nhà đầu tư) khảo sát, nghiên cứu lập hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án: Nhà máy sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời NEVN Solar tại xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong thuộc khu kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị.

Ảnh minh họa

UBND tỉnh Quảng Trị giao Ban quản lý khu kinh tế tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương liên quan hướng dẫn, hỗ trợ, đôn đốc nhà đầu tư khảo sát, nghiên cứu lập hồ sơ đề xuất dự án theo đúng quy định. Sau 3 tháng nếu Nhà đầu tư không có hồ sơ đề xuất dự án gửi về Ban quản lý khu kinh tế tỉnh thì văn bản này hết hiệu lực thực hiện.

Đồng thời, Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Quảng Trị chịu trách nhiệm rà soát đảm bảo dự án phải phù hợp với nội dung, ý tưởng điều chỉnh quy hoạch chung để cập nhật vào đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Đông Nam trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và đảm bảo môi trường.

Nhã Quyên