Trong nước

Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ

Thứ sáu, 2/4/2021 | 12:15 GMT+7
Hôm nay (ngày 2/4), Quốc hội tiến hành việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Xuân Phúc trước khi miễn nhiệm Chủ tịch nước đối với ông Nguyễn Phú Trọng.

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, sáng 2/4, Quốc hội tiến hành thủ tục miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Xuân Phúc.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch nước báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội trước khi Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Xuân Phúc.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ được giới thiệu để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước. Do đó, Chủ tịch nước trình Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng trước.

Phiên họp của Quốc hội sáng 2/4 kỳ họp thứ 11, Quốc hội Khóa XIV. (Ảnh: quochoi.vn)

Cũng trong sáng 2/4, Quốc hội tiến hành thủ tục miễn nhiệm Chủ tịch nước đối với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước. Sau đó, các đại biểu thảo luận ở Đoàn về việc miễn nhiệm Chủ tịch nước.

Chiều cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu trước khi Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch nước.

Sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước và Quốc hội thảo luận ở Đoàn về nội dung trên.

PV