Trong nước

Sử dụng vệ tinh quan sát trái đất để phòng chống thiên tai

Thứ năm, 26/5/2022 | 15:18 GMT+7
Tại Hà Nội, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) vừa ký với Chính phủ Việt Nam hiệp định vốn vay ODA (Loan Agreement: L/A) trị giá 18.871 triệu yên cho dự án “Phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu sử dụng vệ tinh quan sát trái đất (giai đoạn II)”.

Dự án sẽ cung cấp trang thiết bị cần thiết cho hoạt động phát triển và sử dụng vệ tinh quan sát trái đất tại Hòa Lạc, Hà Nội, đẩy mạnh việc sử dụng dữ liệu thu được từ vệ tinh, đồng thời hỗ trợ nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ vận hành và bảo trì các thiết bị. Thông qua những hỗ trợ này, dự án sẽ góp phần giảm nhẹ rủi ro thiên tai tại Việt Nam với việc tăng cường các biện pháp đối phó với thiên tai và lập các kế hoạch khác nhau trên cơ sở dự báo mức độ gia tăng của các thảm họa thiên tai do biến đổi khí hậu gây ra. Dự án cũng góp phần thực hiện Mục tiêu số 13 (Hành động cấp thiết để chống lại biến đổi khí hậu và tác động của nó) trong Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc.

Khoản vay ODA cho giai đoạn I trị giá 7.227 triệu yên đã được phê duyệt vào tháng 11/2011 và hiệp định vốn vay lần này là cho khoản vay ODA giai đoạn II.

Dự án nhằm hỗ trợ Việt Nam phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu sử dụng vệ tinh quan sát trái đất. (Ảnh minh họa)

Điều khoản đặc biệt dành cho Đối tác kinh tế (STEP) được áp dụng cho khoản vay ODA cho dự án này. Dự án sẽ áp dụng công nghệ vệ tinh ra đa khẩu độ tổng hợp của Nhật Bản có giá thành thấp, hiệu suất cao, kích thước nhỏ gọn, chi phí thấp và có thể giao ảnh vệ tinh trong thời gian ngắn. Công nghệ này sẽ góp phần vào việc phát triển hệ thống vận hành và vệ tinh được trang bị trong dự án cùng với hoạt động phóng vệ tinh quan sát trái đất.

Thời gian dự kiến hoàn thành dự án là tháng 12/2023 (hoàn thành thử nghiệm đưa vệ tinh số 1 vào quỹ đạo).

Đức Dũng