Quy hoạch, xây dựng

TP HCM tính thành lập thành phố phía Đông

Thứ sáu, 17/4/2020 | 15:51 GMT+7
Nếu được chấp thuận, thành phố phía Đông trực thuộc TP HCM sẽ được sáp nhập 3 quận: 2, 9 và Thủ Đức là khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông.

UBND TP HCM vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng xin ý kiến về thành phần hồ sơ, đề án phân loại đô thị và chương trình phát triển đô thị phục vụ đề án “Thành lập thành phố trực thuộc TP HCM”.

Theo UBND TP HCM, thành phố phía Đông trực thuộc TP HCM trên cơ sở sáp nhập 3 quận: 2, 9 và Thủ Đức. Thành phố phía Đông sau khi thành lập có diện tích tự nhiên là 211,57 km, quy mô dân số là hơn 1,1 triệu người.

Trước đó, TP đã xin ý kiến và nhận được phúc đáp của Bộ Nội vụ, trong đó bộ đề nghị TP xin ý kiến Bộ Xây dựng nội dung liên quan đến hồ sơ, đề án phân loại và chương trình phát triển đô thị. Trên cơ sở đó, TP đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, có ý kiến về thành phần hồ sơ, đề án phân loại và chương trình phát triển đô thị đối với trường hợp TP.HCM sáp nhập ba quận để thành lập TP trực thuộc TP.

TP HCM đang xây dựng đề án thành lập thành phố phía Đông

TP cũng kiến nghị Bộ Xây dựng chấp thuận việc TP phía đông dự kiến được thành lập sẽ không xem xét điều kiện về sự phù hợp với định hướng quy hoạch, chương trình phát triển đô thị và tiêu chuẩn về đơn vị hành chính trực thuộc đối với đơn vị hành chính dự kiến hình thành sau khi sắp xếp. Điều này tương tự như một số trường hợp đặc biệt khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã…

Ý tưởng thành lập khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía đông (thành phố phía đông) được lãnh đạo TP HCM ấp ủ nhiều năm qua. TP HCM cũng tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo và cuộc thi ý tưởng quy hoạch quốc tế... để cụ thể hóa các ý tưởng thành bộ khung pháp lý về quy hoạch, xây dựng.

Tại Diễn đàn kinh tế TP HCM 2018 diễn ra vào cuối tháng 11/2018, lãnh đạo UBND TP HCM đã nêu ý tưởng xây dựng khu đông của thành phố trở thành khu đô thị sáng tạo. Đây sẽ là hạt nhân để dẫn đầu và thúc đẩy phát triển kinh tế thành phố và khu vực phía Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0. Khu đô thị sáng tạo phía đông dựa trên các trụ cột có sẵn là Khu công nghệ cao (quận 9), Đại học Quốc gia TP HCM (quận Thủ Đức) và Khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2).

Nam Yên (t/h)