Quy hoạch, xây dựng

TPHCM đề xuất được quyết định điều chỉnh dự án nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội

Chủ nhật, 3/10/2021 | 09:03 GMT+7
Trong văn bản số 135/BC-UBND về báo cáo kết quả thực hiện phân cấp, ủy quyền quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực và định hướng thực hiện giai đoạn 2021 - 2026, TPHCM đề xuất phân cấp cho UBND TP quyết định điều chỉnh dự án xây dựng nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội, nhà ở phục vụ tái định cư.

Đồng thời, điều chỉnh cơ cấu diện tích sàn xây dựng nhà ở thương mại, nhà ở xã hội đối với các dự án xây dựng nhà ở trên 500 căn (bao gồm nhà ở riêng lẻ và căn hộ chung cư). Điều chỉnh nhà ở phục vụ tái định cư hoặc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư sang làm nhà ở xã hội hoặc sang làm nhà ở thương mại.

Phân cấp cho UBND TP phê duyệt điều chỉnh cục bộ các đồ án quy hoạch chung đô thị TP thuộc thẩm quyền của Thủ tướng.

Việc đề xuất phân cấp này nhằm đảm bảo tính đồng bộ, hài hòa và phù hợp với từng giai đoạn phát triển nhưng không làm thay đổi quan điểm và định hướng của quy hoạch tổng thể đã được Thủ tướng phê duyệt. Đảm bảo tiết kiệm được thời gian, kinh phí trong quá trình điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chung TP, đồng thời đảm bảo không làm thay đổi tính chất, ranh giới, định hướng phát triển chung của đô thị.

Ảnh minh họa

Phân cấp cho UBND TP tổ chức thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp có diện tích từ 200 ha trở lên.

Phân cấp cho Sở Xây dựng thực hiện quản lý nhà nước đối với các hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng và chuyên ngành xây dựng giao thông tại TP.

Đồng thời, phân cấp cho Sở Xây dựng thực hiện xác nhận miễn, giảm kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu.

Ngoài ra, phân cấp cho cơ quan chuyên môn về xây dựng, sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành kiểm tra công tác nghiệm thu đối với các công trình cấp I, cấp đặc biệt theo chuyên ngành quản lý, được đầu tư xây dựng trên địa bàn TP.

Nhật Linh (t/h)