Quy hoạch, xây dựng

Hà Nội ưu tiên cải tạo chung cư cũ cấp D

Thứ năm, 30/9/2021 | 16:32 GMT+7
Tại kỳ họp thứ 2, HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026, HĐND TP Hà Nội đã thông qua dự thảo Đề án “Cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ (CCC) trên địa bàn TP Hà Nội”. Một nội dung quan trọng là sẽ bố trí ngân sách tổ chức lập quy hoạch chi tiết các khu CCC, chia làm 4 đợt từ nay đến hết quý IV/2023.

Sau khi được HĐND TP Hà Nội thông qua, giai đoạn 2021 - 2025, UBND TP sẽ bố trí vốn ngân sách dự kiến 500 tỷ đồng, thực hiện rà soát, xây dựng danh mục, tổ chức kiểm định toàn bộ CCC trên địa bàn. Việc thực hiện chia làm 4 đợt, ưu tiên kiểm định trước đối với CCC nguy hiểm, nguy cơ sụp đổ và chung cư hư hỏng nặng (cấp độ D, C, cận D).

Trong đợt 1 (từ cuối năm 2021 đến quý III năm 2022), TP Hà Nội lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đối với 10 khu CCC (4 khu có nhà nguy hiểm cấp D là Giảng Võ, Thành Công, Ngọc Khánh, Bộ Tư pháp và 6 khu được lựa chọn triển khai ban đầu có tính khả thi như: Kim Liên, Trung Tự, Khương Thượng, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Nam, Nghĩa Tân...). Riêng quận Hoàn Kiếm, xem xét Đề án quy gom tái định cư các CCC đơn lẻ trên địa bàn và một số nhà CCC đơn lẻ.

Lựa chọn triển khai ban đầu 10 khu CCC giai đoạn 2021 - 2025. Trong đó lựa chọn 6 khu có tính khả thi cao như: Kim Liên, Trung Tự, Khương Thượng, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Nam, Nghĩa Tân... và 4 khu có nhà nguy hiểm cấp D (Giảng Võ; Thành Công; Ngọc Khánh; Bộ Tư pháp) và 14 dự án cải tạo xây dựng lại nhà chung cư đang triển khai tiếp tục đẩy nhanh tiến độ. Rà soát bổ sung triển khai đối với nhà chung cư đơn lẻ cấp D (có phát sinh trong quá trình kiểm định) còn lại trên địa bàn.

Giai đoạn 2021 - 2025, UBND TP Hà Nội sẽ bố trí vốn ngân sách dự kiến 500 tỷ đồng để cải tạo chung cư cũ

Đề án cải tạo, xây dựng lại CCC trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025 đề xuất 3 nhiệm vụ trọng tâm là: xây dựng kế hoạch tổng rà soát kiểm định; xây dựng kế hoạch lập, thẩm định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, tổng mặt bằng dự án; xây dựng kế hoạch cải tạo, xây dựng lại CCC, xác định nhóm giải pháp cụ thể từ khảo sát, kiểm định đến triển khai dự án. Nhưng để thực hiện đồng bộ, hiệu quả cần cả hệ thống chính trị vào cuộc và tăng cường sự thống nhất, đồng thuận của nhân dân và các tổ chức kinh tế, xã hội.

Việc lựa chọn một số khu CCC khả thi cao để thực hiện trước phù hợp với điều kiện thực tế, trong quá trình triển khai rút ra bài học nhằm rút kinh nghiệm trước khi tổ chức thực hiện đồng bộ trên toàn địa bàn. Điều này sẽ giảm thiểu rủi ro có thể gặp phải từ những vướng mắc phát sinh.

Ngoài ra, các chuyên gia đều chung quan điểm, quá trình cải tạo, xây dựng lại CCC trên địa bàn Thủ đô cần phải thực hiện song song giữa cải tạo, chỉnh trang đô thị gắn với bảo tồn di sản văn hóa để cho thế hệ sau cảm nhận được công lao thế hệ đi trước. Qua đó, góp phần nâng tầm giá trị bảo tồn di sản của Hà Nội và phải chú trọng đến nội dung kiểm soát quy mô dân số tại khu chung cư được cải tạo, đặc biệt là khu vực nội đô lịch sử để tránh những áp lực lên hạ tầng khi đưa vào sử dụng.

Hạ Quyên