Thủ tướng yêu cầu hoàn thành thu phí tự động không dừng trong năm 2020

Thứ tư, 18/3/2020 | 12:04 GMT+7
Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải và các bộ, đơn vị liên quan hoàn thành giai đoạn 2 việc thu phí sử dụng đường bộ bằng hình thức điện tử không dừng trên toàn quốc ngay trong năm 2020.

Thủ tướng yêu cầu phải hoàn thành giai đoạn 2 việc thu phí sử dụng đường bộ bằng hình thức điện tử không dừng trên toàn quốc ngay trong năm 2020

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa chủ trì cuộc họp tháo gỡ vướng mắc trong triển khai Dự án thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng giai đoạn II.

Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 24/12/2019, Thủ tướng đã yêu cầu trong năm 2020 phải đưa vào thu phí tự động dự án giai đoạn 2.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải, cho đến nay, việc triển khai vẫn đang có nhiều vướng mắc, không bảo đảm theo lộ trình đề ra.

Thủ tướng cho rằng, Bộ Giao thông Vận tải và các đơn vị liên quan cần rút kinh nghiệm sâu sắc. Trên cơ sở đó, Bộ Giao thông Vận tải báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội một cách toàn diện về việc triển khai hệ thống thu phí tự động không dừng thời gian qua cũng như khẳng định quyết tâm và những giải pháp triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải và các bộ, đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 08/TB-VPCP ngày 9/1/2020, hoàn thành giai đoạn 2 việc thu phí sử dụng đường bộ bằng hình thức điện tử không dừng trên toàn quốc ngay trong năm 2020.

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo sát sao các công việc nêu trên, bảo đảm hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

An Nhiên